විශේෂඥ වෛද්‍යවරයකු සොයාගැනීම සඳහා...

Minoli , De Silva , Colombo North Teaching Hospital, Cherith Family Clinic Wattala

මිනෝලි ද සිල්වා

වෛද්‍ය

Colombo North Teaching Hospital, Cherith Family Clinic Wattala

Eranthee , Walgampaya , oDoc, Clinic, No 40, 33rd lane, Wellawatte, Colombo 6

Eranthee Walgampaya

පවුලේ වෛද්‍ය

oDoc, Clinic, No 40, 33rd lane, Wellawatte, Colombo 6

Yasoja , Gunawardene , Lanka Hospitals, Institute of Mental Health

Yasoja Gunawardene

COUNSELLOR AND PSYCHOTHERAPIST

Lanka Hospitals, Institute of Mental Health

Dushyan , Dissanayake , oDoc Worldwide, Lanka Hospitals

Dushyan Dissanayake

Occupational Health Physician

oDoc Worldwide, Lanka Hospitals

Punyajith , Walgampaya , oDoc Worldwide, Dispensary and Surgery wellawatte

පුණ්‍යජිත් වල්ගම්පාය

පවුලේ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Dispensary and Surgery wellawatte

Hashir , Ariff , oDoc Worldwide, Ninewells Hospital, Lanka Hospitals, Joseph Fraser Hospitals, Durdans Hospital

හශීර් අරීෆ්

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Ninewells Hospital, Lanka Hospitals, Joseph Fraser Hospitals, Durdans Hospital

Shanika , Sharma , oDoc

ශානිකා ශර්මා

වෛද්‍ය

oDoc

Kulasiri , Buddhakorala , oDoc, Asiri Central Hostpital, Asiri Medical Hospital, Durdans Hospital, Nawaloka Hospital, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Hemas Hospital

කුලසිරි බුද්ධකෝරාළ

Venereologist

oDoc, Asiri Central Hostpital, Asiri Medical Hospital, Durdans Hospital, Nawaloka Hospital, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Hemas Hospital

Rohitha , Seneviratne , oDoc Worldwide, Joseph Fraser Hospital, Asiri Central Hostpital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital, KINGS Hospital

රෝහිත සෙනෙවිරත්න

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Joseph Fraser Hospital, Asiri Central Hostpital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital, KINGS Hospital

Savinki , Rambadagalla , oDoc

සවින්කි රම්බඩගල්ල

වෛද්‍ය

oDoc

Anil , Weerasinghe , oDoc, Lanka Hospitals - Colombo 05

Anil Weerasinghe

පවුලේ වෛද්‍ය

oDoc, Lanka Hospitals - Colombo 05

Chandana , Herath , oDoc Worldwide, Suwasevana Hospital, Lakeside Adventist Hospital, Asiri Hospital

චන්දන හේරත්

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Suwasevana Hospital, Lakeside Adventist Hospital, Asiri Hospital

Chathurika , Batuwitage , oDoc

චතුරිකා බටුවිටගේ

වෛද්‍ය

oDoc

Wasantha , Gamage , oDoc Worldwide, Nawaloka Hospitals PLC, Browns Hospital, Leesons Hospital

වසන්ත ගමගේ

Ophthalmologist

oDoc Worldwide, Nawaloka Hospitals PLC, Browns Hospital, Leesons Hospital

Indika , Weerapperuma , oDoc, Kinross Dental Care

ඉන්දික වීරප්පෙරුම

දන්ත වෛද්‍ය

oDoc, Kinross Dental Care

Damitra , De Silva , oDoc

දමිත්‍ර ද සිල්වා

වෛද්‍ය

oDoc

Jennifer , Maddumage , oDoc

ජෙනිෆර් මද්දුමගේ

වෛද්‍ය

oDoc

Sabith , Salieh , oDoc Worldwide, Caretech Health

සාබිත් සලෙයියා

පවුලේ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Caretech Health

Kamal , Walgama , oDoc Worldwide, Central Hospital

කමල් වල්ගම

මනෝ චිකිත්සක

oDoc Worldwide, Central Hospital

Malika , Weerasinghe , oDoc Worldwide, Ninewells Hospital, Nawaloka Hospital - Colombo, Lanka Hospital - Colombo, Kings Hospital - Colombo

මාලිකා වීරසිංහ

මනෝ චිකිත්සක

oDoc Worldwide, Ninewells Hospital, Nawaloka Hospital - Colombo, Lanka Hospital - Colombo, Kings Hospital - Colombo

Samantha , De Silva , oDoc, Lanka Hospitals, Asiri Central Hostpital, Asiri Medical Hospital, Nawaloka Hospital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital, Park Hospital (Pvt) Ltd

සමන්ත ද සිල්වා

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc, Lanka Hospitals, Asiri Central Hostpital, Asiri Medical Hospital, Nawaloka Hospital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital, Park Hospital (Pvt) Ltd

Laxman , Mahendran , oDoc

ලක්ෂ්මන් මහේන්ද්‍රන්

වෛද්‍ය

oDoc

Shabbir , Akbarally , oDoc, Al Shifa Medical Centre

Shabbir Akbarally

පවුලේ වෛද්‍ය

oDoc, Al Shifa Medical Centre

Mandika , Wijeratne , oDoc Worldwide, Durdans Hospital, Nawaloka Hospitals PLC, Lanka Hospitals, Santa Dora Hospital

මන්දික විජේරත්න

සනාල ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Durdans Hospital, Nawaloka Hospitals PLC, Lanka Hospitals, Santa Dora Hospital

Ahamed , Nihaj , oDoc Worldwide

අහමඩ් නිහාජ්

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Milinda , Salpitikorala , oDoc Worldwide, Health Smart Medical Clinic

මිලින්ද සල්පිටිකෝරාළ

පවුලේ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Health Smart Medical Clinic

Keshinie , Samarasekara , oDoc Worldwide

කේශිණී සමරසේකර

චිකිත්සක

oDoc Worldwide

Chaminda , Goonetilleke , oDoc Worldwide

චාමින්ද ගුණතිලක

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Ratnasingam , Gobith , oDoc Worldwide, NegoMed Family Care

රත්නසිංහම් ගෝබිත්

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, NegoMed Family Care

Dulanie , Gunasekera , oDoc Worldwide, Asiri Medical Hospital, Joseph Fraser Memorial Hospital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital

දුලානි ගුණසේකර

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Asiri Medical Hospital, Joseph Fraser Memorial Hospital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital

Dinuka , Guruge , oDoc Worldwide

දිනූකා ගුරුගේ

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Nalika , De Silva , oDoc Worldwide, Asiri Medical Hospital, Lanka Hospitals, Sachithra Hospital, Ninewells Hospital (Pvt) Ltd

නාලිකා ද සිල්වා

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Asiri Medical Hospital, Lanka Hospitals, Sachithra Hospital, Ninewells Hospital (Pvt) Ltd

Narada , Ranasinghe , oDoc Worldwide

නාරද රණසිංහ

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Danthanarayanage , Saranathilake , oDoc Worldwide, Suwasarana Hospital

දන්තනාරායනගේ සරණතිලක

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Suwasarana Hospital

Nusair , Mohamed , oDoc Worldwide, Teaching hospital - Batticaloa

Nusair Mohamed

චිකිත්සක

oDoc Worldwide, Teaching hospital - Batticaloa

Ahlam , Mohamed Musthaffa , oDoc Worldwide

අහ්ලාම් මොහොමඩ් මුස්තාෆා

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Suhail , Yoosuf , oDoc Worldwide

සුහේල් යූසුෆ්

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Dilanka , Tilakaratne , oDoc Worldwide

ඩිලංක තිලකරත්න

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Mohamed , Azard , oDoc Worldwide

මොහොමඩ් අසාඩ්

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Shemoon , Marleen , oDoc Worldwide, Sri Jayewardenepura General Hospital, Nugegoda, Ninewells Hospital, Colombo 5 - Tuesday - 4 pm, Thursday- 4 pm, Friday - 4 pm, Saturday- 12 noon, Lanka Hospital, Colombo 5 - Monday - 4 pm, Durdans Hospital, Colombo 3 - Wednesday - 4 pm

Shemoon Marleen

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Sri Jayewardenepura General Hospital, Nugegoda, Ninewells Hospital, Colombo 5 - Tuesday - 4 pm, Thursday- 4 pm, Friday - 4 pm, Saturday- 12 noon, Lanka Hospital, Colombo 5 - Monday - 4 pm, Durdans Hospital, Colombo 3 - Wednesday - 4 pm

Manil , Fernando , oDoc Worldwide, Asiri Surgical Hospital, Asiri Central Hostpital

මැනිල් ප්‍රනාන්දු

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Asiri Surgical Hospital, Asiri Central Hostpital

Sasitha , Fernando , oDoc Worldwide

සසිත ප්‍රනාන්දු

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Mohamed , Sanooz , oDoc Worldwide

මොහොමඩ් සනූස්

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Shyama , Basnayake , oDoc Worldwide, Asiri Central Hostpital, Nawaloka Hospital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital

ශ්‍යාමා බස්නායක

නව උපත් පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Asiri Central Hostpital, Nawaloka Hospital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital

Sakuntala , Seneviratne , oDoc Worldwide, Durdans Hospital, Hemas Hospital, Joseph Frazer Memorial Hospital

සකුන්තලා සෙනෙවිරත්න

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Durdans Hospital, Hemas Hospital, Joseph Frazer Memorial Hospital

Nadisha , Dissanayake , oDoc Worldwide

නදීශ දිසානායක

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Ali Akram , Ali Uthuman , oDoc Worldwide

අලි අක්‍රම් අලි උතුමන්

චිකිත්සක

oDoc Worldwide

Chandra , Jayasuriya , oDoc Worldwide, Asiri Surgical Hospital, CDEM Hospital, Durdans Hospital, Golden Key Hospitals Limited, Nawaloka Hospital, Pannipitiya Private Hospital

Chandra Jayasuriya

උගුර කන නාසය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Asiri Surgical Hospital, CDEM Hospital, Durdans Hospital, Golden Key Hospitals Limited, Nawaloka Hospital, Pannipitiya Private Hospital

D.K. , Anthony , Nawaloka Hospital , Ninewells Hospital , Nawaloka Medical Center , Nawaloka Elite Centre, Nawaloka premier center, oDoc Worldwide

D.K. ඇන්තනී

භෞත චිකිත්සක

Nawaloka Hospital , Ninewells Hospital , Nawaloka Medical Center , Nawaloka Elite Centre, Nawaloka premier center, oDoc Worldwide

Lasantha , Mahanama , oDoc Worldwide, Osro Hospitals

ලසන්ත මහානාම

ළමා හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Osro Hospitals

Manaff , Sheriff , oDoc Worldwide, Durdans Hospital, The Central Hospital, Lanka Hospitals, Nawaloka Hospitals PLC, Hemas Hospitals, Golden Key Eye & ENT Hospital Limited, Western Hospital

මනාෆ් ශෙරිෆ්

උගුර කන නාසය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Durdans Hospital, The Central Hospital, Lanka Hospitals, Nawaloka Hospitals PLC, Hemas Hospitals, Golden Key Eye & ENT Hospital Limited, Western Hospital

Lasith , Uyanege , oDoc Worldwide, Sentara Family Care & Channel Center, District General Hospital - Matale

ලසිත් උයනගේ

පෝෂණවේදි

oDoc Worldwide, Sentara Family Care & Channel Center, District General Hospital - Matale

Kayathri , Periasamy , oDoc Worldwide, The Central Hospital, Healthy Life Clinic, Nawaloka Hospitals PLC, Nawaloka Hospitals PLC

ගයත්‍රි පෙරියසාමි

චිකිත්සක

oDoc Worldwide, The Central Hospital, Healthy Life Clinic, Nawaloka Hospitals PLC, Nawaloka Hospitals PLC

Nipun , Anuradha , oDoc Worldwide

නිපුන් අනුරාධ

භෞත චිකිත්සක

oDoc Worldwide

Chryshanth , Dalpatadu , oDoc Worldwide, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Lanka Hospitals, Medihelp Hospital

ක්‍රිෂාන්ත් දල්පදාදු

ළමා ස්නායු පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Lanka Hospitals, Medihelp Hospital

Kushan , Atukorala , oDoc Worldwide

Kushan Atukorala

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Nalaka , Gunawansa , oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital, Asiri Surgical Hospital, Hemas Hospital, Nawaloka Hospital

නාලක ගුණවංස

සනාල ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital, Asiri Surgical Hospital, Hemas Hospital, Nawaloka Hospital

M.I. , Qurshieth , oDoc Worldwide, NHSL

M. I. කුර්ශීත්

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, NHSL

Rezvi , Sheriff , oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital, Asiri Medical Hospital, Durdans Hospital, Nawaloka Hospital, Western Hospital

රිස්වි ශෙරිෆ්

වකුගඩු පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital, Asiri Medical Hospital, Durdans Hospital, Nawaloka Hospital, Western Hospital

Habeeba , Sheriff , oDoc Worldwide

හබීබා ශෙරිෆ්

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

C. M. Asela , Anthony , T & A Medics, 374 Galle Road, Colombo 3

C. M. අසේල ඇන්තනි

පවුලේ වෛද්‍ය

T & A Medics, 374 Galle Road, Colombo 3

Roshan , Zaid , oDoc Worldwide , Lanka Hospital

රොශාන් සයීඩ්

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide , Lanka Hospital

Ganeshamoorthy , Sritharan , oDoc Worldwide

Ganeshamoorthy Sritharan

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Prasanna , Dissanayake , Asiri Central Hospital, oDoc Worldwide

Prasanna Dissanayake

Occupational Therapist

Asiri Central Hospital, oDoc Worldwide

Sathyajith , Ihalagama , oDoc Worldwide

සත්‍යජිත් ඉහළගම

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Suneth , Lindamulage , oDoc Worldwide

Suneth Lindamulage

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Anusha , Jatheesan ,

Anusha Jatheesan

පෝෂණවේදි

Haniffa , Hisham ,

හනීෆා හිශාම්

වෛද්‍ය

Ahamed , Riyaaz , oDoc Worldwide , Asiri Central Hospital, Asiri Medical Hospital, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Hemas Hospital

අහමඩ් රියාස්

චිකිත්සක

oDoc Worldwide , Asiri Central Hospital, Asiri Medical Hospital, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Hemas Hospital

M.M. , Faiz , oDoc Worldwide , Asiri Central Hospital, Asiri Surgical Hospital, Healthy Life Clinic, Nawaloka Hospital, Ninewells Hospital , Park Hospitals (Pvt) Ltd

M.M. Faiz

ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Worldwide , Asiri Central Hospital, Asiri Surgical Hospital, Healthy Life Clinic, Nawaloka Hospital, Ninewells Hospital , Park Hospitals (Pvt) Ltd

Nadeena , Jayasuriya , oDoc Worldwide, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Durdans Hospital, Hemas Hospital, Suwasena Hospital

නදීනා ජයසූරිය

Oral & Maxillofacial Surgeon

oDoc Worldwide, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Durdans Hospital, Hemas Hospital, Suwasena Hospital

R , Ajanthan ,

R අජන්තන්

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Manthi Dilruwa , Disanayake , oDoc Worldwide

මන්ති දිල්රුවා දිසානායක

කථන හා භාෂා චිකිත්සක

oDoc Worldwide

Himali , Atapattu , oDoc Worldwide

හිමාලි අතපත්තු

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Chandana , Kanakaratna , oDoc Worldwide, Asiri Medical Hospital, Asiri Surgical Hospital, Hemas Hospital, Nawaloka Hospital, Ninewells Hospital

Chandana Kanakaratna

Geriatric Physician

oDoc Worldwide, Asiri Medical Hospital, Asiri Surgical Hospital, Hemas Hospital, Nawaloka Hospital, Ninewells Hospital

Dhanajit , Jayasuriya , oDoc Worldwide, Lanka Hospitals

ධනජිත් ජයසූරිය

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Lanka Hospitals

Malinda , Karunasagara , oDoc Worldwide

Malinda Karunasagara

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Hiran , Amarasekera ,

හිරාන් අමරසේකර

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

Ashan , Abeyewardene , oDoc Worldwide, Healthylife Clinic, Hemas Hospital , Nawaloka Hospital, Asiri Central Hospital, Durdans Hospital

අශාන් අබේගුණවර්ධන

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Healthylife Clinic, Hemas Hospital , Nawaloka Hospital, Asiri Central Hospital, Durdans Hospital

Harshini , Meegaswatte , oDoc Worldwide, Hemas Hospital , Lanka Hospitals, Nawaloka Hospital, Wtc Wellness Studio, Durdans Hospital, NineWells Care

හර්ෂිණි මීගස්වත්ත

Dietitian, Nutritionist

oDoc Worldwide, Hemas Hospital , Lanka Hospitals, Nawaloka Hospital, Wtc Wellness Studio, Durdans Hospital, NineWells Care

Milton , Mathushan , oDoc Worldwide

මිල්ටන් මධුශාන්

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

M.M.M. , Riswan , oDoc Worldwide

M.M.M. Riswan

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Janaka , Pushpakumara ,

ජානක පුශ්පකුමාර

වෛද්‍ය

Premini , Rajendiran , oDoc Wordwide, Medi Clinic (Pvt) Ltd, Royal Co-operative Hospital , Royal Hospital (pvt) Ltd

ප්‍රේමිනී රාජේන්ද්‍රන්

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

oDoc Wordwide, Medi Clinic (Pvt) Ltd, Royal Co-operative Hospital , Royal Hospital (pvt) Ltd

Kanchana , Mallawaarachchi , oDoc Worldwide, District General Hospital - Hambantota

කංචන මල්ලවආරච්චි

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

oDoc Worldwide, District General Hospital - Hambantota

Pasindu , Tillekeratne , oDoc Wordwide

Pasindu Tillekeratne

අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Wordwide

D.H. , Liyanage , oDoc Worldwide, Base Hospital - Wathupitiwala, Asiri Medical Hospital - Colombo, Kings Hospital - Colombo, Ninewells Hospital - Colombo, Hemas Hospital - Thalawathugoda, Asia Hospital - Maharagama, Bandaranayake Hospital - Wathupitiwala, Sirisanda Cooperative Hospital - Nittambuwa, Viveka Hospital - Veyangoda

D. H. ලියනගේ

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

oDoc Worldwide, Base Hospital - Wathupitiwala, Asiri Medical Hospital - Colombo, Kings Hospital - Colombo, Ninewells Hospital - Colombo, Hemas Hospital - Thalawathugoda, Asia Hospital - Maharagama, Bandaranayake Hospital - Wathupitiwala, Sirisanda Cooperative Hospital - Nittambuwa, Viveka Hospital - Veyangoda

Sudesh , Rupasinghe , oDoc Wordwide

සුදේශ් රූපසිංහ

වෛද්‍ය

oDoc Wordwide

Niluka , Amarathunga , oDoc Worldwide

නිලූකා අමරතුංග

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Janaka , Amarasinghe ,

ජානක අමරසිංහ

වෛද්‍ය

B. J. C. , Perera , Asiri Medical Hospital - Kirula Road , Kings Hospital - Colombo

B. J. C. පෙරේරා

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Asiri Medical Hospital - Kirula Road , Kings Hospital - Colombo

Sanath P. , Lamabadusuriya ,

Sanath P. Lamabadusuriya

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Mahen , Boralessa ,

මහේන් බොරලැස්ස

වෛද්‍ය

Rayees , Musthafa , oDoc Worldwide, The Harley Street Clinic, Delmon Hospital

රයීස් මුස්තාෆා

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, The Harley Street Clinic, Delmon Hospital

Nisal , Fernando ,

නිසල් ප්‍රනාන්දු

වෛද්‍ය

Thilina , Liyanage ,

තිළිණ ලියනගේ

වෛද්‍ය

Yasas , Abeywickrema ,

යසස් අබේවික්‍රම

වෛද්‍ය

Sumedha , Samankantha ,

සුමේධ සමන්කාන්ත

ශ්වසනය පිළිබඳ වෛද්‍ය

Lakshman , Obeysekara ,

ලක්ෂ්මන් ඔබේසේකර

පිළිකා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Mylashan , Mylvaganam ,

මයිලශාන් මයිල්වාගනම්

වෛද්‍ය

Ahamed , Fouzan ,

අහමඩ් ෆවුසාන්

දන්ත වෛද්‍ය

Sathis , Wijemanne ,

සතිස් විජේමාන්න

ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍ය

Raveen , Hanwella ,

රවීන් හංවැල්ල

මනෝ චිකිත්සක

Sumudu , Medawela , oDoc Worldwide, Asiri Hospitals, Smile care Dental Clinic, DENTz AVENUE Dental Care & Implant Center

සුමුදු මැදවල

දන්ත වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Asiri Hospitals, Smile care Dental Clinic, DENTz AVENUE Dental Care & Implant Center

Sigrid , De Silva , oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital

සිග්‍රිඩ් ද සිල්වා

Dietitian

oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital

Ajith , Sominanda ,

Ajith Sominanda

වෛද්‍ය

Ravindra , Welivita ,

රවීන්ද්‍ර වැලිවිට

වෛද්‍ය

Nizar , Abdurrahman , Kalubowila Teaching Hospital, Vasana Hospital - Dehiwala

Nizar Abdurrahman

වෛද්‍ය

Kalubowila Teaching Hospital, Vasana Hospital - Dehiwala

Haroon , Thowfeek , Sri Jayewardenepura General Hospital , RN HEALTH CLINIC, Barnes Place, Colombo 7 , VIDA PREMIER CLINIC, Deal Place A, Colombo 3

හරූන් තවුෆීක්

පවුලේ වෛද්‍ය

Sri Jayewardenepura General Hospital , RN HEALTH CLINIC, Barnes Place, Colombo 7 , VIDA PREMIER CLINIC, Deal Place A, Colombo 3

Bhishmaan , Thevarajah ,

භීෂ්මාන් දේවරාජා

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Abdul Gafoor , Fahmy ,

අබ්දුල් ගෆූර් ෆාමි

වෛද්‍ය

Lasitha , Karunasiri , oDoc Worldwide, District General Hospital - Embilipitiya

Lasitha Karunasiri

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, District General Hospital - Embilipitiya

Chathurarya , Siriwardena , oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital, Specialist Skin Centre - Nawala

චතුරාර්ය සිරිවර්ධන

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital, Specialist Skin Centre - Nawala

Naseem , Muhammed Hussain ,

නසීම් මුහම්මද් හුසේන්

වෛද්‍ය

Chrishan , Vethanayagam ,

ක්‍රිශාන් වේදනායගම්

වෛද්‍ය

K T , Sundaresan , oDoc Worldwide, Honorary Consultant Physician - Teaching Hospital , Batticoloa

K T Sundaresan

චිකිත්සක

oDoc Worldwide, Honorary Consultant Physician - Teaching Hospital , Batticoloa

Prabhath , Wickramasinghe ,

ප්‍රභාත් වික්‍රමසිංහ

වෛද්‍ය

Sagarie , De Silva ,

සාගරි ද සිල්වා

වෛද්‍ය

Shiyana , Ibrahim ,

Shiyana Ibrahim

වෛද්‍ය

Nishantha , Pathirana ,

නිශාන්ත පතිරණ

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Wimalasiri , Uluwattage ,

Wimalasiri Uluwattage

චිකිත්සක

Lahiru , Prabodha , The GeneClinic - Galle, Hemas Southern Hospital - Galle, Ruhunu Hospital - Galle, Ferti south Fertility Center - Galle, Srikatha Hospital - Galle, Ninewells Hospital - Nawala, Colombo

Lahiru Prabodha

ජාන පිළිබඳ සායනික වෛද්‍ය

The GeneClinic - Galle, Hemas Southern Hospital - Galle, Ruhunu Hospital - Galle, Ferti south Fertility Center - Galle, Srikatha Hospital - Galle, Ninewells Hospital - Nawala, Colombo

Gunatheepan , Jeyarajah ,

Gunatheepan Jeyarajah

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Lalith , Halambarachchige ,

Lalith Halambarachchige

වෛද්‍ය

Samantha , Kumarage ,

Samantha Kumarage

වෛද්‍ය

Nilmini , Wijekoon ,

Nilmini Wijekoon

වෛද්‍ය

P. N. B. , Wijekoon ,

P. N. B. Wijekoon

ශ්වසනය පිළිබඳ වෛද්‍ය

Jazeem , Abdullah ,

Jazeem Abdullah

වෛද්‍ය

Sandaruwan , Liyanage ,

Sandaruwan Liyanage

වෛද්‍ය

Prasad , Srirajitha ,

Prasad Srirajitha

වෛද්‍ය

Wasantha , Wijenayake , oDoc Worldwide

Wasantha Wijenayake

ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

K. A. M , Ariyaratne , Nawaloka hospital- Colombo 2 (Sundays at 9 am, Tuesdays at 4.30pm and Thursdays at 4.30pm), Asiri Central Hospital-Colombo 10 ( Sundays at 10 am)

K. A. M Ariyaratne

Venereologist

Nawaloka hospital- Colombo 2 (Sundays at 9 am, Tuesdays at 4.30pm and Thursdays at 4.30pm), Asiri Central Hospital-Colombo 10 ( Sundays at 10 am)

Nanda , Pushpakumara ,

Nanda Pushpakumara

වෛද්‍ය

Ravimal , Galappaththi ,

රවිමාල් ගලප්පත්ති

මනෝ චිකිත්සක

Nimal , Wijesiri ,

නිමල් විජේසිරි

වෛද්‍ය

Priyanthika , De Alwis ,

ප්‍රියන්තිකා ද අල්විස්

වෛද්‍ය

Muthuramalingam , Ramasubbu ,

මුතුරාමලිංගම් රාමසුබ්බු

වෛද්‍ය

Rasheeda , Asgerally , Healthy Life Clinic

රෂීඩා ඇස්ගරලි

වෛද්‍ය

Healthy Life Clinic

Roshan , Jayasuriya ,

රොශාන් ජයසූරිය

ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව පිළිබඳ වෛද්‍ය

Thilina , Maduranga ,

තිළිණ මදුරංග

වෛද්‍ය

Akalanka , Dodamgoda ,

අකලංක දොඩම්ගොඩ

වෛද්‍ය

Mohamed , Niyas ,

Mohamed Niyas

වෛද්‍ය

Sampath , Kariyawasam ,

සම්පත් කාරියවසම්

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Upali , Piyarathna ,

උපාලි පියරත්න

වෛද්‍ය

Nihal , Peeris ,

නිහාල් පීරිස්

වෛද්‍ය

Nizrin , Haseen ,

නිස්‍රින් හසීන්

වෛද්‍ය

Sampath , Nanayakkara ,

සම්පත් නානායක්කාර

වෛද්‍ය

Namal , Ulluvisheva , oDoc Worldwide, Navy General Hospital - Welisara

Namal Ulluvisheva

චිකිත්සක

oDoc Worldwide, Navy General Hospital - Welisara

Azam , Sheriffdeen ,

අසාම් ශෙරිෆ්ඩීන්

වෛද්‍ය

Aadhil , Aziz ,

Aadhil Aziz

වෛද්‍ය

Padmalal , Pathirage ,

පද්මලාල් පතිරගේ

ක්‍රීඩා වෛද්‍ය

Laknath , Welagedara , Colombo South Teaching Hospital - Kalubowila

ලක්නාත් වෙලගෙදර

චිකිත්සක

Colombo South Teaching Hospital - Kalubowila

Mohamed Nalir , Munlir ,

මොහොමඩ් නලීර් මුන්ලීර්

වෛද්‍ය

Shanika , Kumarasiri ,

ශානිකා කුමාරසිරි

වෛද්‍ය

Upendra , Wariyapola ,

උපේන්ද්‍ර වාරියපොල

වෛද්‍ය

Dhananjaya , Bulathwatta ,

ධනංජය බුලත්වත්ත

වෛද්‍ය

Muthuppiiai , Murugamoorthy ,

මුතුප්පියෛ මුරුගමූර්ති

චිකිත්සක

Chamath , Fernando ,

චමත් ප්‍රනාන්දු

Palliative Care Physician

Sepalika , Jayamaha ,

Sepalika Jayamaha

චිකිත්සක

Ravi , Dissanayake ,

රවී දිසානායක

චිකිත්සක

Yasar , Pathirana ,

Yasar Pathirana

වෛද්‍ය

Jayajeewa , Sugathapala , Ideal Channel

ජයජීව සුගතපාල

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Ideal Channel

Pradeep Chandana , Gunarathne , Nawinna Medicare Hospital

ප්‍රදීප් චන්දන ගුණරත්න

Occupational Therapist

Nawinna Medicare Hospital

Akhila , Wimalasundera ,

අඛිල විමලසුරේන්ද්‍ර

වෛද්‍ය

Dinesh , Perera ,

දිනේශ් පෙරේරා

වෛද්‍ය

Nishantha , Nelumdeniya ,

නිශාන්ත නෙලුම්දෙණිය

වෛද්‍ය

Priyani , Pethiyagoda ,

ප්‍රියානි පෙතියගොඩ

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Pradeepa , Gajendran ,

Pradeepa Gajendran

වෛද්‍ය

Tina , Solomons , Ninewells Hospital, Durdans Hospital, Asiri Surgical Hospital, University Hospital - KDU

ටීනා සොලමන්ස්

සායනික මනෝවෛද්‍ය

Ninewells Hospital, Durdans Hospital, Asiri Surgical Hospital, University Hospital - KDU

Roshan , Sampath ,

රොශාන් සම්පත්

වෛද්‍ය

Iranga , Madushan ,

ඉරංග මදුශාන්

වෛද්‍ය

Nihila , Sivapalasingam ,

නිහිල සිවපාලසිංහම්

වෛද්‍ය

Shalinie , Nanayakkara ,

ශාලිනි නානායක්කාර

වෛද්‍ය

Ajay , Jeyaseelan ,

Ajay Jeyaseelan

පවුලේ වෛද්‍ය

Eash , Kathiresan , oDoc Worldwide, KINGS Hospital, Nawaloka Hospitals PLC

Eash Kathiresan

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, KINGS Hospital, Nawaloka Hospitals PLC

Chandrika , Rajapakshe ,

Chandrika Rajapakshe

COUNSELLOR AND PSYCHOTHERAPIST

Priyantha , Vithanage ,

Priyantha Vithanage

වෛද්‍ය

A. P. M. , Fahir ,

A. P. M. Fahir

වෛද්‍ය

Dulangi , Dahanayake ,

Dulangi Dahanayake

Child And Adolescent Psychiatrist

Vishwa , Jayasinghe ,

විශ්ව ජයසිංහ

වෛද්‍ය

Saman , Gamage ,

සමන් ගමගේ

චිකිත්සක

Chamari Kanchana , Perera ,

චමරි කාංචනා පෙරේරා

වෛද්‍ය

Mihiri , Tantirimudalige ,

මිහිරි තන්ත්‍රිමුදලිගේ

වෛද්‍ය

Mohamed Firnaz , Buhary ,

මොහොමඩ් ෆිර්නාස් බුහාරි

වෛද්‍ය

Firnaz , Badurdeen ,

ෆිර්නාස් බදුර්දීන්

වෛද්‍ය

Uditha , Dassanayake , oDoc Worldwide, Nawaloka Hospitals - Colombo, Durdans Hospital - Colombo, Lanka Hospital - Colombo, Asiri Surgical Hospital - Colombo, Kings Hospital - Colombo

උදිත දිසානායක

ආමාශ රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Nawaloka Hospitals - Colombo, Durdans Hospital - Colombo, Lanka Hospital - Colombo, Asiri Surgical Hospital - Colombo, Kings Hospital - Colombo

Krishnamoorthy , Chandrasekher ,

ක්‍රිෂ්ණමූර්ති චන්ද්‍රසේකර්

වෛද්‍ය

Niroshan , Seneviratne ,

නිරෝශන් සෙනෙවිරත්න

මෞත්‍රික රෝග චිකිත්සක

Gihan , Jayasingha , Medicare Meegoda Medical Center, National Hospital of Sri Lanka, oDoc Worldwide

ගිහාන් ජයසිංහ

වෛද්‍ය

Medicare Meegoda Medical Center, National Hospital of Sri Lanka, oDoc Worldwide

G.N.B. , Walgampaya ,

G. N. B. වල්ගම්පාය

පවුලේ වෛද්‍ය

Amila , Siriwardana ,

අමිල සිරිවර්ධන

ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍ය

Dumithra , Kahangamage ,

දුමිත්‍ර කහනගමගේ

වෛද්‍ය

Vipula , Wijesiri ,

විපුල විජේසිරි

මනෝ චිකිත්සක

Kushan , De Zoysa ,

කුශාන් ද සොයිසා

වෛද්‍ය

Lalindra , Dias ,

ලලීන්ද්‍ර ඩයස්

චිකිත්සක

Pamila , Adikari ,

පමිල අධිකාරි

වෛද්‍ය

Nilani , Kaluarachi , oDoc Worldwide, Western Family Practice

නිලානි කලුආරච්චි

පවුලේ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Western Family Practice

Sachintha , Wijesiriwardana ,

සචින්ත විජේසිරිවර්ධන

වෛද්‍ය

Athula , Liyanapathirana ,

අතුල ලියනපතිරණ

වෛද්‍ය

Azyan , Shafeek ,

අස්යාන් ශෆීක්

පවුලේ වෛද්‍ය

Chaturangi , Colombathanthri ,

චතුරංගි කොළඹතන්ත්‍රී

වෛද්‍ය

Venura , Palihawadana ,

වෙනුර පලිහවඩන

මනෝ චිකිත්සක

Udaya , de Silva , oDoc Worldwide, Teaching Hospital - Anuradhapura, Royal Hospital - Anuradhapura, Shanthi Hospital - Anuradhapura, Suwa Sewana Hospital - Anuradhapura, Durdans Hospital - Anuradhapura

උදය ද සිල්වා

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Teaching Hospital - Anuradhapura, Royal Hospital - Anuradhapura, Shanthi Hospital - Anuradhapura, Suwa Sewana Hospital - Anuradhapura, Durdans Hospital - Anuradhapura

Kothalawalage Jayanath , Rohitha lankeswara ,

කොතලාවලගේ ජයනාත් රෝහිත ලංකේශ්වර

වෛද්‍ය

Deshan , Kotugodella ,

දේශාන් කොටුගොඩැල්ල

වෛද්‍ය

Dimuthu , Liyanage ,

දිමුතු ලියනගේ

වෛද්‍ය

Dilini , Nakkawita ,

දිලිනි නාක්කවිට

ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව පිළිබඳ වෛද්‍ය

Gadambanathan , Thanabalasingam ,

ගඩම්බනාදන් ධනබාලසිංහම්

මනෝ චිකිත්සක

Thusitha , Jayathillake ,

තුසිත ජයතිලක

වෛද්‍ය

Dakshitha , Wickramasinghe ,

දක්ෂිත වික්‍රමසිංහ

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Eranga , Wijewickrama ,

එරංග විජේවික්‍රම

වකුගඩු පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Shiraz , Razick ,

ශිරාස් රසීක්

වෛද්‍ය

Kavinda , De Silva ,

Kavinda De Silva

COUNSELLOR AND PSYCHOTHERAPIST

Kalpa , Suranjith ,

කල්ප සුරංජිත්

වෛද්‍ය

Chameera , Bandara ,

චමීර බණ්ඩාර

අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය

Geri , Jayasekara ,

Geri Jayasekara

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Deepthi , Samarage ,

දීප්ති සමරගේ

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Mohamed Ismail , Mohamed Ilham ,

මොහොමඩ් ඉස්මයිල් මොහොමඩ් ඉල්හාම්

වෛද්‍ය

Upul Sanjeewa , Paranavithana ,

උපුල් සංජීව පරණවිතාන

වෛද්‍ය

Mafaz , Nasir ,

මෆාස් නසීර්

වෛද්‍ය

Vamathevan , Perinparooban ,

වාමදේවන් පෙරින්පරූබන්

වෛද්‍ය

M.I.M , Lareef ,

M. I. M. ලරීෆ්

වෛද්‍ය

Sugath , Pathiraja ,

සුගත් පතිරාජ

වෛද්‍ය

V.T.S.K. , Siriwardana ,

V. T. S. K. සිරිවර්ධන

වෛද්‍ය

Lal , Ekanayake ,

ලාල් ඒකනායක

වෛද්‍ය

Fahd Yusuf , Kariapper , Align Dental Care

ෆාහඩ් යූසුෆ් කරියප්පර්

දන්ත වෛද්‍ය

දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය

R.D. , Yapa , Asiri Surgical Hospital - Colombo 05 , Nawaloka Hospital - Negombo, Melsta Hospital (Former Browns Hospital) - Ragama

R. D. යාපා

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Asiri Surgical Hospital - Colombo 05 , Nawaloka Hospital - Negombo, Melsta Hospital (Former Browns Hospital) - Ragama

Gayan , Samarasinghe , Isiri Medical Center

ගයාන් සමරසිංහ

වෛද්‍ය

Isiri Medical Center

Upul , Narandeniya ,

උපුල් නාරංදෙනිය

වෛද්‍ය

P.L. , Gunasekara ,

P. L. ගුණසේකර

වෛද්‍ය

Walallawita Koralege Sampath , Ruwan Kumara ,

වලල්ලාවිටි කෝරළගේ සම්පත් රුවන් කුමාර

වෛද්‍ය

M. Ranjan Padmapriya , Mendis ,

M. රන්ජන් පද්මප්‍රිය මෙන්ඩිස්

වෛද්‍ය

Osada , Suraweera ,

ඔසඳ සුරවීර

වෛද්‍ය

Diroshan , Fernando , oDoc Worldwide

දිරෝශන් ප්‍රනාන්දු

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Chamika Madushan , Manawadu ,

Chamika Madushan Manawadu

වෛද්‍ය

Susith Chandima , Athukorala , oDoc Worldwide, Apeksha Hospital - Maharagama, National Hospital of Sri Lanka

Susith Chandima Athukorala

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Apeksha Hospital - Maharagama, National Hospital of Sri Lanka

Tharindu , Vithanage ,

Tharindu Vithanage

වෛද්‍ය

H.M.G. Samitha Kumara , Heenkenda ,

H.M.G. Samitha Kumara Heenkenda

වෛද්‍ය

Maligaspe Koralege Gayathri , Nanayakkara ,

Maligaspe Koralege Gayathri Nanayakkara

වෛද්‍ය

Sayanthan , Balasubramaniam ,

Sayanthan Balasubramaniam

වෛද්‍ය

K. W. Lesli Rohana , Wimaladasa ,

K. W. Lesli Rohana Wimaladasa

වෛද්‍ය

G. M. Vajira Buddhika , Samarakoon ,

G. M. Vajira Buddhika Samarakoon

වෛද්‍ය

Surath Geethal , Perera ,

Surath Geethal Perera

Chest Physician

Irosha Chandimal , Vithanage ,

Irosha Chandimal Vithanage

වෛද්‍ය

Mohamed , Rishard ,

Mohamed Rishard

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

T , Satheesh ,

T Satheesh

වෛද්‍ය

Lasitha , Herath ,

Lasitha Herath

චිකිත්සක

Arunajith , Amarasingha ,

Arunajith Amarasingha

ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍ය

H.W.T. Dananjaya , Wijayaratne ,

H.W.T. Dananjaya Wijayaratne

වෛද්‍ය

L.R.A. , Shalika ,

L.R.A. Shalika

වෛද්‍ය

Kamal Wasantha Kumara , Seneviratne ,

Kamal Wasantha Kumara Seneviratne

වෛද්‍ය

Thilinda Kalpa , Sri , Teaching Hospital - Anuradhapura , Kanola Hospital - Anuradhapura, oDoc Worldwide

Thilinda Kalpa Sri

වෛද්‍ය

Teaching Hospital - Anuradhapura , Kanola Hospital - Anuradhapura, oDoc Worldwide

J.M.D.S.G. , Jayasekara ,

J.M.D.S.G. Jayasekara

දන්ත වෛද්‍ය

K.P. Chamila , Dalpatadu ,

K.P. Chamila Dalpatadu

චිකිත්සක

Janaka Prabhath , Abeysinghe ,

Janaka Prabhath Abeysinghe

වෛද්‍ය

Nimantha , Priyalath ,

Nimantha Priyalath

Emergency Physician

G. Kamila Indrajee , De Silva ,

G. Kamila Indrajee De Silva

වෛද්‍ය

Damitha , Piyadigama ,

Damitha Piyadigama

වෛද්‍ය

D.G. , Gunasinghe ,

D.G. Gunasinghe

වෛද්‍ය

Thushani , Kuruppu ,

Thushani Kuruppu

වෛද්‍ය

N.N.W.M. Ruvinda , Abeyrathna ,

N.N.W.M. Ruvinda Abeyrathna

වෛද්‍ය

Gemunu , Hewawitharana ,

Gemunu Hewawitharana

ළමා ස්නායු පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Jayasinghe Arachchige Don Buddhi Chintana , Alwis ,

Jayasinghe Arachchige Don Buddhi Chintana Alwis

වෛද්‍ය

P.R.S. , Senanayake ,

P.R.S. Senanayake

වෛද්‍ය

Shobhavie , Kohombange ,

Shobhavie Kohombange

වෛද්‍ය

D , Maruthini ,

D Maruthini

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Pradeepa , Punchihewa ,

ප්‍රදීපා පුංචිහේවා

වෛද්‍ය

Malik Casal , Samarasinghe ,

මලික් කාසල් සමරසිංහ

ළමා ශල්‍ය වෛද්‍ය

Shalini , Wickremesooriya ,

ශාලිනි වික්‍රමසූරිය

කථන හා භාෂා චිකිත්සක

Wiliam Lahiru Sampath , Abeynanda ,

විලියම් ළහිරු සම්පත් අබේනන්ද

වෛද්‍ය

Devanand , Jha ,

දේවානන්ද ජා

උගුර කන නාසය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Jayantha , Wijeratne , oDoc Worldwide, Kothalawala Defense University Hospital, Central Hospital Badulla, Bandaranaike International Airport - Katunayake

ජයන්ත විජේරත්න

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Kothalawala Defense University Hospital, Central Hospital Badulla, Bandaranaike International Airport - Katunayake

Wastu , Maithripala ,

වස්තු මෛත්‍රීපාල

වෛද්‍ය

Dumind , Niwunhella ,

දුමින්ද නිවුන්හැල්ල

වෛද්‍ය

Rohan , Sirisena ,

රොහාන් සිරිසේන

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Yohan , Koralege ,

යොහාන් කෝරළගේ

ස්නායු ශල්‍ය වෛද්‍ය

Dushan , Fernando ,

දුශාන් ප්‍රනාන්දු

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Rohana , Vidanage ,

රෝහණ විදානගේ

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Rasika Manori , Jayasinghe ,

රසික මනෝරි ජයසිංහ

දන්ත ප්‍රතිෂ්ඨාපන

Hemantha , Sudasinghe ,

හේමාන්ත සුදසිංහ

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Sujeevani , Kurukulasuriya ,

සුජීවානි කුරුකුලසූරිය

රක්තවේද හා පුනරුත්ථාපන වෛද්‍ය

Buddhika Saman , Kumara ,

බුද්ධික සමන් කුමාර

වෛද්‍ය

Nilanthi , Talagala Kossinna ,

නිලන්ති තලගල කොස්ඉන්න

දන්ත වෛද්‍ය

Sampath , Jayathilaka ,

සම්පත් ජයතිලක

දන්ත වෛද්‍ය

Kumari , Liyanage ,

කුමාරි ලියනගේ

දන්ත වෛද්‍ය

Nadisha , Ratnasekera ,

නදීශා රත්නසේකර

දන්ත වෛද්‍ය

Mahinda , Mallawatantri ,

මහින්ද මල්ලවතන්‍ත්‍රි

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Janakan , Sivalingam ,

ජනකන් සිවලිංගම්

වෛද්‍ය

Jayanthimala , Jayawardena ,

ජයන්තිමාලා ජයවර්ධන

හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Nishan James , Fernando ,

නිශාන් ජේම්ස් ප්‍රනාන්දු

වෛද්‍ය

Chandrasekara , Alwishewa , Nawaloka Hospital - Colombo 2 :-   10.30 am daily including holidays, Lanka Hospital - Colombo :- 5 :-    9 Am daily & 7pm daily (prior booking necessary), Durdans Hospital Colombo 3 :-     9.30 am daily (prior booking necessary), Nawaloka Premier Center - Col. 7:-   2 pm daily (prior booking necessary)

චන්ද්‍රසේකර අල්විස්හේවා

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Nawaloka Hospital - Colombo 2 :- 10.30 am daily including holidays, Lanka Hospital - Colombo :- 5 :- 9 Am daily & 7pm daily (prior booking necessary), Durdans Hospital Colombo 3 :- 9.30 am daily (prior booking necessary), Nawaloka Premier Center - Col. 7:- 2 pm daily (prior booking necessary)

Chandra Jayanthi , De Silva , Asiri Hospital, Ninewells Hospital

චන්ද්‍රා ජයන්ති ද සිල්වා

දන්ත වෛද්‍ය

Asiri Hospital, Ninewells Hospital

Haris , Mohamed ,

හරීස් මොහොමඩ්

වෛද්‍ය

Anuradha , Ellepola ,

අනුරාධ ඇල්ලපොල

මනෝ චිකිත්සක

Sudesh , Senarath Paranayapa ,

සුදේශ් සෙනරත් පරණපාය

වෛද්‍ය

Amjad , Kariapper ,

අම්ජාඩ් කරියප්පර්

වෛද්‍ය

Kavindi , Karunanayake ,

කාවින්දි කරුණානායක

දන්ත චිකිත්සක

Sudheera , Kalupahana ,

සුධීර කලුපහණ

පෝෂණවේදි

Abilashini , Manoharan , Ninewells Hospital, My Dentist Pvt Ltd, Fellow Med, Royal Hospital, Delmon Hospital, oDoc Worldwide

අබිලාශිනි මනෝහරන්

දන්ත වෛද්‍ය

Ninewells Hospital, My Dentist Pvt Ltd, Fellow Med, Royal Hospital, Delmon Hospital, oDoc Worldwide

Amodini , Rajakaruna ,

අමෝදිනි රාජකරුණා

දන්ත වෛද්‍ය

Prem .L . , Durairajah ,

ප්‍රේම් L. දුරෙයිරාජා

වෛද්‍ය

Mahmoud , Abdalla ,

මහමූද් අබ්දුල්ලා

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Damayanthi , Bandara ,

දමයන්ති බණ්ඩාර

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Buddhima , Samaraweera ,

බුද්ධිමා සමරවීර

කථන හා භාෂා චිකිත්සක

Buddhi , Prabhashwara ,

බුද්ධි ප්‍රභාශ්වර

වෛද්‍ය

Udena , Attygalle ,

උදේන ආටිගල

Child And Adolescent Psychiatrist

Indika , Karunamuni ,

ඉන්දික කරුණාමුනි

පවුලේ වෛද්‍ය

Kaushalya , Buddhima ,

කෞශල්‍යා බුද්ධිමා

කථන හා භාෂා චිකිත්සක

J C Buddhi , Munaweerage ,

J C බුද්ධි මුණවීරගේ

වෛද්‍ය

Pradeep , Jayashantha ,

ප්‍රදීප් ජයශාන්ත

දන්ත වෛද්‍ය

Menaka , Thilakarathna ,

මේනක තිලකරත්න

වෛද්‍ය

Ayesh , Darshanapriya ,

අයේශ් දර්ශනප්‍රිය

දන්ත වෛද්‍ය

Nilmini , Jayaweera ,

නිල්මිණි ජයවීර

වෛද්‍ය

Sirimevan , Samarakoon ,

සිරිමෙවන් සමරකෝන්

දන්ත ප්‍රතිෂ්ඨාපන

Mohamed Muzammil , Al-Ameen Rizath ,

මොහොමඩ් මුසම්මිල් අල් අමීන් රිසාත්

වෛද්‍ය

Nishanka , Weerasuriya ,

නිශංක වීරසූරිය

වෛද්‍ය

Chandana , Galappaththi , oDoc Worldwide, Nawaloka Premier Wellness Center, MediNeeds Family Health Clinic

චන්දන ගලප්පත්ති

පවුලේ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Nawaloka Premier Wellness Center, MediNeeds Family Health Clinic

Isuru , De Silva ,

ඉසුරු ද සිල්වා

වෛද්‍ය

Pushpa , Karunasekara ,

පුශ්පා කරුණාසේකර

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Isuri , Balasuriya ,

Isuri Balasuriya

වෛද්‍ය

Sivanandaraja , Sivasubramaniam , Asiri Hospital

සිවනන්දරාජා සිවසුබ්‍රමනියම්

වෛද්‍ය

Asiri Hospital

Gihan , Peiris ,

ගිහාන් පීරිස්

වෛද්‍ය

Nuwan , Kularathne ,

නුවන් කුලරත්න

වෛද්‍ය

Sarangi , Jayasena ,

සරංගි ජයසේන

වෛද්‍ය

Damani , Jayasinghe ,

දමනි ජයසිංහ

මනෝ චිකිත්සක

Akram , Drahaman ,

අක්‍රම් ධ්‍රහමාන්

උගුර කන නාසය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Sampath , Withanawasam , Asiri Cenral Hospital,Colombo 10, Nawaloka Hospital, Colombo 10, Asiri Surgical Hospital, Col 05, CDEM Hospital , Colombo 10, Hemas Hospital, Thalawathugoda

සම්පත් විදානවසම්

හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Asiri Cenral Hospital,Colombo 10, Nawaloka Hospital, Colombo 10, Asiri Surgical Hospital, Col 05, CDEM Hospital , Colombo 10, Hemas Hospital, Thalawathugoda

Roshan , Paranamana ,

රොශාන් පරණමාන

හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Muzni , Mubarak ,

මුස්නි මුබාරක්

වෛද්‍ය

Rajendran , Parimalendran , oDoc Worldwide

රාජේන්ද්‍රන් පරිමාලේන්ද්‍රන්

ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Dilshan , Fernando ,

ඩිල්ශාන් ප්‍රනාන්දු

වෛද්‍ය

Nalaka , Jayasinghe , Santa Dora Hospital - Battaramulla

Nalaka Jayasinghe

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Santa Dora Hospital - Battaramulla

Asanka , Ratnayake ,

අසංක රත්නායක

චිකිත්සක

Waruna , Patirana ,

වරුණ පතිරණ

චිකිත්සක

Ajith , Malalasekera ,

අජිත් මලලසේකර

මෞත්‍රික ශල්‍ය වෛද්‍ය

Chandimal , Alahakoon ,

Chandimal Alahakoon

වෛද්‍ය

Gita , Fernando ,

ගීතා ප්‍රනාන්දු

චිකිත්සක

Hiranthini , De Silva ,

Hiranthini De Silva

පවුලේ වෛද්‍ය

Kumar , Ahangama ,

කුමාර් අහංගම

වෛද්‍ය

Ratshaayini , Anojan ,

රාට්ශායිනී අනෝජන්

වෛද්‍ය

Nireka , Balasubramaniam ,

නිරේකා බාලසුභ්‍රමනියම්

කථන භාෂා ව්‍යාධිවේදී හා ශ්‍රවණ විද්‍යාවේදි

Amali , Dalpatadu ,

අමාලි දල්පදාදු

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Indu Asanka , Jayawardane ,

ඉන්දු අසංක ජයවර්ධන

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Bernard , Tirimanne ,

බර්නාඩ් තිරිමාන්න

දන්ත වෛද්‍ය

Randima , Nanayakkara ,

රන්දිම නානායක්කාර

Surgical Oncologist (Cancer Surgeon)

Tharaka , Premarathne ,

තාරක ප්‍රේමරත්න

වෛද්‍ය

Jithangi , Wanigasinghe ,

ජිතාංගි වනිගසිංහ

ළමා ස්නායු පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

G G M , Lakmal ,

G G M ලක්මාල්

වෛද්‍ය

Thasmeeha , Marliya , oDoc Worldwide, Hemas Hospital, Balasooriya Hospital - Puttalam, Sithas Health Care - Puttalam

තස්මීහා මර්ලියා

Dietitian, Nutritionist

oDoc Worldwide, Hemas Hospital, Balasooriya Hospital - Puttalam, Sithas Health Care - Puttalam

Suhashini , Ratnatunga ,

සුහාශිනි රත්නතුංග

මනෝ චිකිත්සක

Gulam Mohamed , Mohamed Nazeer ,

ගුලාම් මොහොමඩ් මොහොමඩ් නසීර්

වෛද්‍ය

Pradeep , Kandegedara ,

ප්‍රදීප් කන්දෙගෙදර

වෛද්‍ය

Sumith , Gunawardane ,

සුමිත් ගුණවර්ධන

දන්ත වෛද්‍ය

Udaya , Nelumdeniya ,

උදය නෙලුම්දෙණිය

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Senarath , Dharmadasa ,

සෙනරත් ධර්මදාස

වෛද්‍ය

Ranjala , Weerasinghe ,

රනජලා වීරසිංහ

වෛද්‍ය

Thevarajah , Gobinath ,

දේවරාජා ගෝපිනාත්

වෛද්‍ය

Hiranthe , Pathirathne , Central Hospital Badulla, Seos Hospital Bandarawela

හිරන්ත පතිරත්න

Chest Physician

Central Hospital Badulla, Seos Hospital Bandarawela

Buddhika , Dassanayake , Durdans Hospital Colombo, Asiri Central Hospital Colombo , Hemas Hospital Thalawathugoda , Hemas Hospital Wattala , Medihelp Hospital Horana , MDK Hospital Horana, Perlyn channeling centre Badulla , Central Hospital Badulla, Godakumbura channeling centre, Welimada Thushari vision house Balangoda

බුද්ධික දසනායක

Oral & Maxillofacial Surgeon

Durdans Hospital Colombo, Asiri Central Hospital Colombo , Hemas Hospital Thalawathugoda , Hemas Hospital Wattala , Medihelp Hospital Horana , MDK Hospital Horana, Perlyn channeling centre Badulla , Central Hospital Badulla, Godakumbura channeling centre, Welimada Thushari vision house Balangoda

Buddhika , Gunawardana ,

බුද්ධික ගුණවර්ධන

වෛද්‍ය

Ahmed Azim , Abdul Shakoor ,

අහමඩ් අසීම් අබ්දුල් ශකූර්

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

Nalaka , Kulathunge ,

නාලක කුලතුංග

වෛද්‍ය

Riaz , Mowjood ,

රියාස් මවුජූඩ්

Chest Physician

Kerthika , Ragupathy ,

කීර්තිකා රගුපති

දන්ත වෛද්‍ය

Damayanthie , Fernando ,

දමයන්ති ප්‍රනාන්දු

Ayurvedic Physician

Damith , Weerakkodi ,

දමිත් වීරක්කොඩි

භෞත චිකිත්සක

Iranga , Aluthge ,

ඉරංග අලුත්ගේ

භෞත චිකිත්සක

Gayan , Dayaratna ,

ගයාන් දයාරත්න

වෛද්‍ය

Damith , Rodrigo ,

දමිත් රොද්‍රිගෝ

Chest Physician

M. T. D. , Lakshan , oDoc Worldwide, Nawaloka Hospital - Colombo

M. T. D. ලක්ෂාන්

උගුර කන නාසය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Nawaloka Hospital - Colombo

Sham , Weerasinghe ,

ශාම් වීරසිංහ

වෛද්‍ය

Yasira , Doluweera ,

යසිර දොලුවීර

මනෝ චිකිත්සක

Hiroshan , Jayaranga ,

හිරෝෂාන් ජයරංග

පෝෂණවේදි

Sampath , Bandara ,

සම්පත් බණ්ඩාර

වෛද්‍ය

Chamath , Perera ,

චමත් පෙරේරා

වෛද්‍ය

Chaluka , Jayatissa ,

චාලුක ජයතිස්ස

වෛද්‍ය

Vindya , Rajakaruna ,

වින්ද්‍යා රාජකරුණා

වෛද්‍ය

Charith , Pathirana ,

චරිත් පතිරණ

වෛද්‍ය

Romesh , Fernando ,

රොමේෂ් ප්‍රනාන්දු

වෛද්‍ය

Alexandria , de Lima ,

Alexandria de Lima

පශුවෛද්‍ය

Chandika , Wickramasinghe , Crown Pet Hospital

Chandika Wickramasinghe

පශුවෛද්‍ය

Crown Pet Hospital

Theekshana , Pathirana ,

තීක්ෂණ පතිරණ

වෛද්‍ය

Mevan , De Silva ,

මෙවන් ද සිල්වා

වෛද්‍ය

Mario , Alles ,

මාරියෝ ඇලස්

වෛද්‍ය

Ahila , P. Selvam ,

අහිලා P සෙල්වම්

වෛද්‍ය

Mendis Appu , Prasath ,

මෙන්ඩිස් අප්පු ප්‍රසාද්

වෛද්‍ය

Ziyard , Zarook , The National Hospital of Sri Lanka

සියාර්ඩ් සරූක්

වෛද්‍ය

The National Hospital of Sri Lanka

Prasanna , Jayasekara ,

ප්‍රසන්න ජයසේකර

දන්ත වෛද්‍ය

Chamila , Amarasinghe ,

චමිලා අමරසිංහ

දන්ත වෛද්‍ය

Iresh , Jayaweera ,

ඉරේශ් ජයවීර

Venereologist

Zacky , Haniffa ,

සැකී හනීෆා

හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Rohitha , Gamlath ,

රෝහිත ගම්ලත්

චිකිත්සක

Mohamed Naleem , Abdul kareem ,

මොහොමඩ් නලීම් අබ්දුල් කරීම්

වෛද්‍ය

Prabath , Kasthuriarachchi ,

ප්‍රභාත් කස්තුරිආරච්චි

වෛද්‍ය

Rajeev , Gopalamoorthy ,

රජීව් ගෝපාලමූර්ති

වෛද්‍ය

Waruna , Sampath Bandara ,

වරුණ සම්පත් බණ්ඩාර

වෛද්‍ය

Buddhika , Gurukula ,

බුද්ධික ගුරුකුල

වෛද්‍ය

Dulani , Amarasena ,

දුලානි අමරසේන

පවුලේ වෛද්‍ය

Rameeza , Lareef ,

රමීසා ලරීෆ්

Dietitian

Nimali , Jayasuriya ,

නිමාලි ජයසූරිය

Venereologist

Prasanna , Ranasinghe ,

ප්‍රසන්න රණසිංහ

වෛද්‍ය

Rohitha , Fernando ,

රෝහිත ප්‍රනාන්දු

පවුලේ වෛද්‍ය

Mangalika , De Silva ,

මංගලිකා ද සිල්වා

පවුලේ වෛද්‍ය

Isurujith , K Liyanage ,

ඉසුරුජිත් K ලියනගේ

ආමාශ රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Thushanthy , Prasath ,

තුශාන්ති ප්‍රසාද්

චිකිත්සක

Shoayb , Shafee , Sri Jayewardenepura General Hospital

Shoayb Shafee

වෛද්‍ය

Sri Jayewardenepura General Hospital

Buddhika , Munasinghe ,

බුද්ධික මුණසිංහ

වෛද්‍ය

Satgurunathan , Kandapillai ,

සත්ගුරුනාදන් කන්දපිල්ලේ

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Sukeerthan , Sounthararasa , Jaffna, oDoc Worldwide

සුකීර්තන් සෞන්දරරාසා

පශුවෛද්‍ය

Jaffna, oDoc Worldwide

Saman , Munasinghe Arachchige ,

සමන් මුණසිංහ ආරච්චිගේ

පවුලේ වෛද්‍ය

Lakshitha , Ranasinghe ,

Lakshitha Ranasinghe

වෛද්‍ය

Asantha , Jayawardana ,

අසන්ත ජයවර්ධන

ජාන පිළිබඳ සායනික වෛද්‍ය

Lakmali , Pathirana ,

Lakmali Pathirana

Ayurvedic Physician

Seneth , Gajasinghe ,

සෙනෙත් ගජසිංහ

වෛද්‍ය

Niluka , Paththinige ,

නිලූකා පත්තිනිගේ

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Dulanthi , Senevirathne ,

දුලන්ති සෙනෙවිරත්න

වෛද්‍ය

Ahamed , Razim ,

අහමඩ් රසීම්

වෛද්‍ය

Sabras , Ibrahim ,  Gampola Medical Center - Gampola   , Base Hospital - Gampola, oDoc Worldwide

සබ්රාස් ඊබ්රාහිම්

වෛද්‍ය

Gampola Medical Center - Gampola , Base Hospital - Gampola, oDoc Worldwide

Dharmappriya , Atapattu ,

Dharmappriya Atapattu

වෛද්‍ය

Eranga , Eliyapura , oDoc Worldwide

එරංගා එළියපුර

පවුලේ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Mohamed Farook , Mohamed Fahim ,

මොහොමඩ් ෆාරුක් මොහොමඩ් ෆාහිම්

වෛද්‍ය

Charitha , Weerasinghe ,

Charitha Weerasinghe

සනාල හා ඉන්ද්‍රියයන් බද්ධ කිරීමේ ශල්‍ය වෛද්‍ය

Fathima , Sapra ,

Fathima Sapra

Ayurvedic Physician

Kirubendran , Tharmalingam ,

Kirubendran Tharmalingam

වෛද්‍ය

Sangaralingam , Cheagar ,

Sangaralingam Cheagar

සනාල ශල්‍ය වෛද්‍ය

Minoli , Costa , oDoc Worldwide

Minoli Costa

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Janith , Galhenage ,

Janith Galhenage

මනෝ චිකිත්සක

Harendra , de Silva ,

Harendra de Silva

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Pramodh , Chandrasinghe ,

Pramodh Chandrasinghe

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Tharanga , Liyanaarachchi ,

Tharanga Liyanaarachchi

ආමාශ රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

K.N. Shyamalie , Thilakarathne ,

K.N. Shyamalie Thilakarathne

වෛද්‍ය

Sahanika , Sumanasuriya Malwatte ,

Sahanika Sumanasuriya Malwatte

වෛද්‍ය

Maheshaka , Wijayawardena ,

Maheshaka Wijayawardena

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Asanka , Pathiratne , oDoc Worldwide

Asanka Pathiratne

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Madhawa , Perera ,

Madhawa Perera

වෛද්‍ය

Ransirini , de Silva ,

Ransirini de Silva

සායනික මනෝවෛද්‍ය

Nival , Kolambage ,

Nival Kolambage

වෛද්‍ය

M. , Arshad , oDoc Worldwide

M. Arshad

පවුලේ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Srineethan , Sivagnanasundram ,

Srineethan Sivagnanasundram

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Udana , Ratnapala ,

Udana Ratnapala

වකුගඩු පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Saumya , Rathnayake ,

Saumya Rathnayake

Speech Therapist

Dumindu , Senevirathna ,

Dumindu Senevirathna

වෛද්‍ය

Sajith , Udurawana ,

Sajith Udurawana

වෛද්‍ය

Vajira Malin , Gunawardena ,

Vajira Malin Gunawardena

හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Sugala , Pathegama ,

Sugala Pathegama

පවුලේ වෛද්‍ය

Disna , Athukorala , oDoc Worldwide, Western Hospital

Disna Athukorala

Ayurvedic Medical Practitioner, Acupuncture Physician, Buddhist Ayurveda Counsellor

oDoc Worldwide, Western Hospital

Hemantha , Senanayake ,

Hemantha Senanayake

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Kasun , Ranathunga , District General Hospital - Polonnaruwa, Nirodha Medical Centre

Kasun Ranathunga

වෛද්‍ය

District General Hospital - Polonnaruwa, Nirodha Medical Centre

Ketheswarampillai , Thaneshwaran ,

Ketheswarampillai Thaneshwaran

පවුලේ වෛද්‍ය

Chidambaram , Shanmugasundaram ,

Chidambaram Shanmugasundaram

වෛද්‍ය

Lasantha , Nanayakkara , oDoc Worldwide, Intracare Family Medical Center - Kadawatha

Lasantha Nanayakkara

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Intracare Family Medical Center - Kadawatha

Samanmali , Sumanasena ,

Samanmali Sumanasena

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Shiran , Motha ,

Shiran Motha

වෛද්‍ය

Indunil , Piyadigama , oDoc Worldwide, Kahawatta Base Hospital, Asiri Medical Hospital - Colombo, Kings Hospital Colombo, Lanka Hospitals, Asiri Central Hospital - Colombo

Indunil Piyadigama

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Kahawatta Base Hospital, Asiri Medical Hospital - Colombo, Kings Hospital Colombo, Lanka Hospitals, Asiri Central Hospital - Colombo

Shyamini , Adikaram , oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital , Ninewells Hospital , Hemas Hospital

Shyamini Adikaram

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital , Ninewells Hospital , Hemas Hospital

Fathima Rishdha , Mohammed Saleem ,

Fathima Rishdha Mohammed Saleem

Dietitian, Nutritionist

Aruni , de Silva ,

Aruni de Silva

පවුලේ වෛද්‍ය

Chamanthi , Wijemanne ,

Chamanthi Wijemanne

BREASTFEEDING AND COUNSELLING

Amaranath , Karunanayake ,

Amaranath Karunanayake

වෛද්‍ය

S. Dharshini , Kumar ,

S. Dharshini Kumar

වෛද්‍ය

Susil , Jayasundera ,

Susil Jayasundera

වෛද්‍ය

Shanika , Mututanthri , oDoc Worldwide

Shanika Mututanthri

දන්ත වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Ahamed , Irshad , Rathnapura (DH-Gallela), Wellampitiya, Colombo. (Medical centre)

Ahamed Irshad

වෛද්‍ය

Rathnapura (DH-Gallela), Wellampitiya, Colombo. (Medical centre)

Hasitha , Liyanaarachchi ,

Hasitha Liyanaarachchi

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Chamila , Kotalawala ,

Chamila Kotalawala

වෛද්‍ය

Harshan , Kumara ,

Harshan Kumara

වෛද්‍ය

A.H.M. , Marjan ,

A.H.M. Marjan

පවුලේ වෛද්‍ය

Chinthaka , Thambugala ,

Chinthaka Thambugala

වෛද්‍ය

M.C.Mohamed , Junaid , oDoc Worldwide, New Vet Clinic

M.C.Mohamed Junaid

පශුවෛද්‍ය

oDoc Worldwide, New Vet Clinic

Chandana , Waidyasekara , oDoc Worldwide, Lady Ridgeway Hospital for Children (LRH)

Chandana Waidyasekara

COUNSELLOR AND PSYCHOTHERAPIST

oDoc Worldwide, Lady Ridgeway Hospital for Children (LRH)

Kelani , Perera ,

Kelani Perera

වෛද්‍ය

Susitha , Ruwan ,

Susitha Ruwan

වෛද්‍ය

Madhushani , Manorathne ,

Madhushani Manorathne

වෛද්‍ය

Sithy Fathima Mashood , Mashood ,

Sithy Fathima Mashood Mashood

වෛද්‍ය

Amila , Jayasinghe , Vida Medical Clinic, No 33, Deal place A, Colombo 3.

Amila Jayasinghe

Ayurvedic Medical Practitioner, Acupuncture Physician, Buddhist Ayurveda Counsellor

Vida Medical Clinic, No 33, Deal place A, Colombo 3.

Madava , Gunawardena ,

Madava Gunawardena

පවුලේ වෛද්‍ය

Suran , De Almeida ,

Suran De Almeida

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

Thirunavukkarasu , Thivakaran , National Hospital of Sri Lanka

Thirunavukkarasu Thivakaran

Neurologist

National Hospital of Sri Lanka

Shifarah , Riyal ,

Shifarah Riyal

වෛද්‍ය

N. Patali , Karunarathne ,

N. Patali Karunarathne

වෛද්‍ය

Rukmal , Gunatilaka ,

Rukmal Gunatilaka

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Nishanthapriya , Dolawaththa ,

Nishanthapriya Dolawaththa

මනෝ චිකිත්සක

Nilakshi , Madhushani ,

Nilakshi Madhushani

Dietitian, Nutritionist

Dinushan , Wijewardena ,

Dinushan Wijewardena

වෛද්‍ය

Anthony , Seneviratne ,

Anthony Seneviratne

වෛද්‍ය

Chanru , Fernando ,

Chanru Fernando

වෛද්‍ය

Kanishka , Seneviratne ,

Kanishka Seneviratne

චිකිත්සක

Dimithra , Gamalathge ,

Dimithra Gamalathge

වෛද්‍ය

Amjath Hasan , Abul Hasan ,

Amjath Hasan Abul Hasan

පවුලේ වෛද්‍ය

Noorul Isma , Mahfal ,

Noorul Isma Mahfal

වෛද්‍ය

Indunil , Amaratunga ,

Indunil Amaratunga

වෛද්‍ය

Ramya , Janarth ,

Ramya Janarth

Dietitian, Nutritionist

Manjula , Costa ,

Manjula Costa

වෛද්‍ය

Eranda , Senevirathna ,

Eranda Senevirathna

වෛද්‍ය

Upali , Piyadigama ,

Upali Piyadigama

දන්ත වෛද්‍ය

Susil , Gajadeera ,

Susil Gajadeera

වෛද්‍ය

Rakitha , Kasige ,

Rakitha Kasige

වෛද්‍ය

H M I , Handagiripathira ,

H M I Handagiripathira

වෛද්‍ය

Ananda , Jayalal ,

Ananda Jayalal

වෛද්‍ය

Abdul Mubarack , Omar Ozaal ,

Abdul Mubarack Omar Ozaal

වෛද්‍ය

Indika , Boteju ,

Indika Boteju

චිකිත්සක

Achini , Silva ,

Achini Silva

වෛද්‍ය

Pamoda , Madurapperuma ,

Pamoda Madurapperuma

භෞත චිකිත්සක

Nandana , Kumara ,

Nandana Kumara

වෛද්‍ය

Binoka , Premarathna ,

Binoka Premarathna

වෛද්‍ය

Mathisha , De silva ,

Mathisha De silva

වෛද්‍ය

Kashmila , Perera , Lady Ridgeway Hospital for Children (LRH)

Kashmila Perera

වෛද්‍ය

Lady Ridgeway Hospital for Children (LRH)

Dinusha , Sirisena , Asiri Central Colombo

Dinusha Sirisena

මනෝ චිකිත්සක

Asiri Central Colombo

AS , Sahhitharen ,

AS Sahhitharen

වෛද්‍ය

Sumudu , Weragoda ,

Sumudu Weragoda

වෛද්‍ය

Mohammed , Musthaq ,

Mohammed Musthaq

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Manitha , Perera , oDoc Worldwide, Lanka Hospitals - Colombo, Neville Fernando Hospital, Nawaloka Hospital - Colombo

Manitha Perera

චිකිත්සක

oDoc Worldwide, Lanka Hospitals - Colombo, Neville Fernando Hospital, Nawaloka Hospital - Colombo

Fathah , Abdul Hady ,

Fathah Abdul Hady

වෛද්‍ය

Ipalawaththage Kalpanee Dilhara , Ipalawaththa ,

Ipalawaththage Kalpanee Dilhara Ipalawaththa

වෛද්‍ය

Gayathri , Attanayake ,

Gayathri Attanayake

වෛද්‍ය

Thushani , Fernando ,

Thushani Fernando

වෛද්‍ය

Jeanne Surangani , Alwishewa ,

Jeanne Surangani Alwishewa

Anaesthesia & Intensive Care

Udesh , Benthuhewa ,

Udesh Benthuhewa

වෛද්‍ය

Mangala , Navaratne ,

Mangala Navaratne

වෛද්‍ය

Darshani , Wanigasekara , SHO Gynaecology & Obstetrics - Dambulla

Darshani Wanigasekara

වෛද්‍ය

SHO Gynaecology & Obstetrics - Dambulla

Mudeetha , Prasadika , Ella Ayurvedic and Acupuncture Clinic

Mudeetha Prasadika

Ayurvedic Medical Practitioner, Acupuncture Physician, Buddhist Ayurveda Counsellor

Ella Ayurvedic and Acupuncture Clinic

Lasika , Jayamaha , oDoc Worldwide

Lasika Jayamaha

Dietitian, Nutritionist

oDoc Worldwide

Charith , Ruwanpathirana ,

Charith Ruwanpathirana

වෛද්‍ය

Munzila , Abdul Careem ,

Munzila Abdul Careem

Ayurveda and Unani Physician

Rohan , Pullaperuma ,

Rohan Pullaperuma

Haematologist

Dananjaya , Rajapaksha ,

Dananjaya Rajapaksha

වෛද්‍ය

Rumesh , Jayanatha ,

Rumesh Jayanatha

වෛද්‍ය

Nishani , Gunatilake ,

Nishani Gunatilake

වෛද්‍ය

Sankha , Withanage ,

Sankha Withanage

වෛද්‍ය

Deepika , Kuruppuarachchi ,

Deepika Kuruppuarachchi

වෛද්‍ය

Rizvi , Hasan ,

Rizvi Hasan

පවුලේ වෛද්‍ය

Chamindi , Rathnayake ,

Chamindi Rathnayake

වෛද්‍ය

Prashanth , Sivalingam ,

Prashanth Sivalingam

වෛද්‍ය

Thushani , Henegame ,

Thushani Henegame

මනෝ චිකිත්සක

Sachith , Abhayaratna ,

Sachith Abhayaratna

දියවැඩියා හා අන්තරාසර්ග වෛද්‍ය

Nuwan , Padumadasa ,

Nuwan Padumadasa

වෛද්‍ය

Sachini , Mendis ,

Sachini Mendis

වෛද්‍ය

Shakila , Gamage ,

Shakila Gamage

Dietitian, Nutritionist

Rikaz , Jaleel ,

Rikaz Jaleel

වෛද්‍ය

Kanchana , Rajakaruna ,

Kanchana Rajakaruna

දන්ත වෛද්‍ය

Anupama , Nanayakkara ,

Anupama Nanayakkara

වෛද්‍ය

Ruwanthi , Jayasekara ,

Ruwanthi Jayasekara

Chest Physician

Aruna , Jagoda ,

Aruna Jagoda

පශුවෛද්‍ය

Ransirini , Wijeratne ,

Ransirini Wijeratne

වෛද්‍ය

Ruwan , Bandara ,

Ruwan Bandara

Ayurvedic Medical Practitioner

Mihilie , Kulasinghe ,

Mihilie Kulasinghe

වෛද්‍ය

Ranji , Pitagampalage ,

Ranji Pitagampalage

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

Sujatha , Ediriweera ,

Sujatha Ediriweera

Kayachikithsa(Ayurveda General Medicine) and Panchakarma

View more