අපත් සමග ලොව උසස්ම තත්වයේ වෛද්‍යවරුන් සිටී!

විශේෂඥ වෛද්‍යවරයකු සොයාගැනීම සඳහා...

Minoli , De Silva ,

මිනෝලි ද සිල්වා

වෛද්‍ය

Eranthee , Mudalige , Clinic, No 40, 33rd lane, Wellawatte, Colombo 6, oDoc

එරන්ති මුදලිගේ

පවුලේ වෛද්‍ය

Clinic, No 40, 33rd lane, Wellawatte, Colombo 6, oDoc

Punyajith , Walgampaya , Clinic, oDoc

පුණ්‍යජිත් වල්ගම්පාය

වෛද්‍ය

Clinic, oDoc

Hashir , Ariff , Lanka Hospitals, Joseph Fraser Hospitals, oDoc, Ninewells Hospital, Durdans Hospital

හශීර් අරීෆ්

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Lanka Hospitals, Joseph Fraser Hospitals, oDoc, Ninewells Hospital, Durdans Hospital

Kulasiri , Buddhakorala , Nawaloka Hospital, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Durdans Hospital, oDoc, Hemas Hospital, Asiri Medical Hospital, Asiri Central Hostpital

කුලසිරි බුද්ධකෝරාළ

ප්‍රජා සෞඛ්‍යය

Nawaloka Hospital, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Durdans Hospital, oDoc, Hemas Hospital, Asiri Medical Hospital, Asiri Central Hostpital

Rohitha , Seneviratne , Asiri Central Hostpital, Joseph Fraser Hospital, oDoc, Ninewells Care Mother and Baby Hospital

රෝහිත සෙනෙවිරත්න

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Asiri Central Hostpital, Joseph Fraser Hospital, oDoc, Ninewells Care Mother and Baby Hospital

Savinki , Rambadagalla , oDoc

සවින්කි රම්බඩගල්ල

වෛද්‍ය

oDoc

Chandana , Herath , Nawinne Hospital, oDoc, Suwasevana Hospital, Lakeside Adventist Hospital

චන්දන හේරත්

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

Nawinne Hospital, oDoc, Suwasevana Hospital, Lakeside Adventist Hospital

Pabasari , Ginige , oDoc, Amaya Medical Center

පබසරි ගිනිගේ

මනෝ චිකිත්සක

oDoc, Amaya Medical Center

Chathurika , Batuwitage , oDoc

චතුරිකා බටුවිටගේ

වෛද්‍ය

oDoc

Wasantha , Gamage , Leesons Hospital, Browns Hospital, Nawaloka Hospitals PLC, oDoc

වසන්ත ගමගේ

අක්ෂි විශේෂඥ වෛද්‍ය

Leesons Hospital, Browns Hospital, Nawaloka Hospitals PLC, oDoc

Indika , Weerapperuma , Kinross Dental Care, oDoc

ඉන්දික වීරප්පෙරුම

දන්ත වෛද්‍ය

Kinross Dental Care, oDoc

Damitra , De Silva , oDoc

දමිත්‍ර ද සිල්වා

වෛද්‍ය

oDoc

Jennifer , Maddumage , oDoc

ජෙනිෆර් මද්දුමගේ

වෛද්‍ය

oDoc

Sabith , Salieh , oDoc, Medi Clinic (Pvt) Ltd, Nawaloka Premier Wellness Centre

සාබිත් සලෙයියා

පවුලේ වෛද්‍ය

oDoc, Medi Clinic (Pvt) Ltd, Nawaloka Premier Wellness Centre

Kamal , Walgama , Central Hospital, oDoc

කමල් වල්ගම

මනෝ චිකිත්සක

Central Hospital, oDoc

Malika , Weerasinghe , Ninewells Hospital, oDoc

මාලිකා වීරසිංහ

මනෝ චිකිත්සක

Ninewells Hospital, oDoc

Samantha , De Silva , Lanka Hospitals, oDoc, Asiri Medical Hospital, Nawaloka Hospital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital, Asiri Central Hostpital, Park Hospital (Pvt) Ltd

සමන්ත ද සිල්වා

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Lanka Hospitals, oDoc, Asiri Medical Hospital, Nawaloka Hospital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital, Asiri Central Hostpital, Park Hospital (Pvt) Ltd

Laxman , Mahendran , oDoc

ලක්ෂ්මන් මහේන්ද්‍රන්

වෛද්‍ය

oDoc

Ranil , Abeysinghe , oDoc, Suwasena Hospital

රනිල් අබේසිංහ

මනෝ චිකිත්සක

oDoc, Suwasena Hospital

Shabbir , Akbarally , Al Shifa Medical Centre, oDoc

Shabbir Akbarally

පවුලේ වෛද්‍ය

Al Shifa Medical Centre, oDoc

Mandika , Wijeratne , Santa Dora Hospital, Durdans Hospital, oDoc Worldwide, Lanka Hospitals, Nawaloka Hospitals PLC

මන්දික විජේරත්න

සනාල ශල්‍ය වෛද්‍ය

Santa Dora Hospital, Durdans Hospital, oDoc Worldwide, Lanka Hospitals, Nawaloka Hospitals PLC

Gayan , Danthanarayana , oDoc Worldwide, Suwasarana Hospital

ගයාන් දන්තනාරායන

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Suwasarana Hospital

Ahamed , Nihaj , oDoc Worldwide

අහමඩ් නිහාජ්

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Milinda , Salpitikorala , Health Smart Medical Clinic, oDoc Worldwide

මිලින්ද සල්පිටිකෝරාළ

පවුලේ වෛද්‍ය

Health Smart Medical Clinic, oDoc Worldwide

Keshinie , Samarasekara , oDoc Worldwide

කේශිණී සමරසේකර

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Chaminda , Goonetilleke , oDoc Worldwide

චාමින්ද ගුණතිලක

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Ratnasingam , Gobith , oDoc Worldwide, NegoMed Family Care

රත්නසිංහම් ගෝබිත්

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, NegoMed Family Care

Dulanie , Gunasekera , Ninewells Care Mother and Baby Hospital, Joseph Fraser Memorial Hospital, Asiri Medical Hospital, oDoc Worldwide

දුලානි ගුණසේකර

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Ninewells Care Mother and Baby Hospital, Joseph Fraser Memorial Hospital, Asiri Medical Hospital, oDoc Worldwide

Dinuka , Guruge , oDoc Worldwide

දිනූකා ගුරුගේ

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Nalika , De Silva , Sachithra Hospital, Lanka Hospitals, Hemas Hospital, Asiri Medical Hospital, oDoc Worldwide

නාලිකා ද සිල්වා

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Sachithra Hospital, Lanka Hospitals, Hemas Hospital, Asiri Medical Hospital, oDoc Worldwide

Y.K.M. , Lahie , oDoc Worldwide, Asiri Surgical Hospital

Y. K. M. ලහී

හෘද රෝග සම්බන්ධ ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Asiri Surgical Hospital

Gotabhaya , Ranasinghe , Nawaloka Hospital, oDoc Worldwide, Asiri Central Hostpital, CDEM Hospital, Asiri Surgical Hospital

ගෝඨාභය රණසිංහ

හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Nawaloka Hospital, oDoc Worldwide, Asiri Central Hostpital, CDEM Hospital, Asiri Surgical Hospital

Narada , Ranasinghe , oDoc Worldwide

නාරද රණසිංහ

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Danthanarayanage , Saranathilake , Suwasarana Hospital, oDoc Worldwide

දන්තනාරායනගේ සරණතිලක

වෛද්‍ය

Suwasarana Hospital, oDoc Worldwide

Ahlam , Mohamed Musthaffa , oDoc Worldwide

අහ්ලාම් මොහොමඩ් මුස්තාෆා

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Prabash , Hathurusingha , oDoc Worldwide

ප්‍රභාශ් හතුරුසිංහ

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Suhail , Yoosuf , oDoc Worldwide

සුහේල් යූසුෆ්

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Dilanka , Tilakaratne , oDoc Worldwide

ඩිලංක තිලකරත්න

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Mohamed , Azard , oDoc Worldwide

මොහොමඩ් අසාඩ්

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Manil , Fernando , Asiri Central Hostpital, oDoc Worldwide, Asiri Surgical Hospital

මැනිල් ප්‍රනාන්දු

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

Asiri Central Hostpital, oDoc Worldwide, Asiri Surgical Hospital

Sasitha , Fernando , oDoc Worldwide

සසිත ප්‍රනාන්දු

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Mohamed , Sanooz , oDoc Worldwide

මොහොමඩ් සනූස්

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Shyama , Basnayake , Nawaloka Hospital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital, oDoc Worldwide, Asiri Central Hostpital

ශ්‍යාමා බස්නායක

නව උපත් පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Nawaloka Hospital, Ninewells Care Mother and Baby Hospital, oDoc Worldwide, Asiri Central Hostpital

Sakuntala , Seneviratne , Durdans Hospital, oDoc Worldwide, Hemas Hospital, Joseph Frazer Memorial Hospital

සකුන්තලා සෙනෙවිරත්න

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Durdans Hospital, oDoc Worldwide, Hemas Hospital, Joseph Frazer Memorial Hospital

Nadisha , Dissanayake , oDoc Worldwide

නදීශ දිසානායක

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Ali Akram , Ali Uthuman , oDoc Worldwide

අලි අක්‍රම් අලි උතුමන්

චිකිත්සක

oDoc Worldwide

Nimisha , Muttiah , oDoc Worldwide , Asiri Central Hospital

නිමීෂා මුත්තයියා

කථන හා භාෂා චිකිත්සක

oDoc Worldwide , Asiri Central Hospital

D.K. , Anthony , Nawaloka Hospital, Faculty of Medicine, oDoc Worldwide

D.K. ඇන්තනී

භෞත චිකිත්සක

Nawaloka Hospital, Faculty of Medicine, oDoc Worldwide

Lasantha , Mahanama , oDoc Worldwide, Osro Hospitals

ලසන්ත මහානාම

ළමා හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Osro Hospitals

Manaff , Sheriff , Lanka Hospitals, Golden Key Eye & ENT Hospital Limited, The Central Hospital, Hemas Hospitals, Nawaloka Hospitals PLC, Western Hospital, Durdans Hospital, oDoc Worldwide

මනාෆ් ශෙරිෆ්

උගුර කන නාසය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Lanka Hospitals, Golden Key Eye & ENT Hospital Limited, The Central Hospital, Hemas Hospitals, Nawaloka Hospitals PLC, Western Hospital, Durdans Hospital, oDoc Worldwide

Lasith , Uyanege , oDoc Worldwide, Sentara Family Care & Channel Center

ලසිත් උයනගේ

පෝෂණවේදි

oDoc Worldwide, Sentara Family Care & Channel Center

Kayathri , Periasamy , The Central Hospital, Nawaloka Hospitals PLC, Nawaloka Hospitals PLC, Healthy Life Clinic, oDoc Worldwide

ගයත්‍රි පෙරියසාමි

චිකිත්සක

The Central Hospital, Nawaloka Hospitals PLC, Nawaloka Hospitals PLC, Healthy Life Clinic, oDoc Worldwide

Nipun , Anuradha , oDoc Worldwide

නිපුන් අනුරාධ

භෞත චිකිත්සක

oDoc Worldwide

Chryshanth , Dalpatadu , Lanka Hospitals, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Medihelp Hospital, oDoc Worldwide

ක්‍රිෂාන්ත් දල්පදාදු

ළමා ස්නායු පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Lanka Hospitals, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Medihelp Hospital, oDoc Worldwide

Nalaka , Gunawansa , Asiri Surgical Hospital, Asiri Central Hospital, Hemas Hospital, Nawaloka Hospital, oDoc Worldwide

නාලක ගුණවංස

සනාල ශල්‍ය වෛද්‍ය

Asiri Surgical Hospital, Asiri Central Hospital, Hemas Hospital, Nawaloka Hospital, oDoc Worldwide

M.I. , Qurshieth , oDoc Worldwide, NHSL

M. I. කුර්ශීත්

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, NHSL

Nathalie , Panabokke , oDoc Worldwide, Santa Dora Hospital

නතාලි පානබොක්ක

සායනික මනෝවෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Santa Dora Hospital

Rezvi , Sheriff , Asiri Central Hospital, Western Hospital, Asiri Medical Hospital, Nawaloka Hospital, Durdans Hospital, oDoc Worldwide

රිස්වි ශෙරිෆ්

වකුගඩු පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Asiri Central Hospital, Western Hospital, Asiri Medical Hospital, Nawaloka Hospital, Durdans Hospital, oDoc Worldwide

Habeeba , Sheriff , oDoc Worldwide

හබීබා ශෙරිෆ්

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

C. M. Asela , Anthony , T & A Medics, 374 Galle Road, Colombo 3

C. M. අසේල ඇන්තනි

පවුලේ වෛද්‍ය

T & A Medics, 374 Galle Road, Colombo 3

Roshan , Zaid , Lanka Hospital, oDoc Worldwide

රොශාන් සයීඩ්

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Lanka Hospital, oDoc Worldwide

Sathyajith , Ihalagama , oDoc Worldwide

සත්‍යජිත් ඉහළගම

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Anusha , Kaneshapillai ,

අනූශා ගනේෂපිල්ලේ

පෝෂණවේදි

Haniffa , Hisham ,

හනීෆා හිශාම්

වෛද්‍ය

Ahamed , Riyaaz , oDoc Worldwide , Hemas Hospital, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Asiri Medical Hospital, Asiri Central Hospital

අහමඩ් රියාස්

චිකිත්සක

oDoc Worldwide , Hemas Hospital, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, Asiri Medical Hospital, Asiri Central Hospital

Pandula , Athauda-Arachchi , oDoc Worldwide, Durdans Hospital, Winlanka Hospital Pvt. Ltd

පණ්ඩුල ආතාවුද-ආරච්චි

හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Durdans Hospital, Winlanka Hospital Pvt. Ltd

Nadeena , Jayasuriya , Durdans Hospital, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, oDoc Worldwide, Hemas Hospital, Suwasena Hospital

නදීනා ජයසූරිය

මුඛය හා හකු සම්බන්ධ ශල්‍ය වෛද්‍ය

Durdans Hospital, Dr. Neville Fernando Teaching Hospital, oDoc Worldwide, Hemas Hospital, Suwasena Hospital

R , Ajanthan ,

R අජන්තන්

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Manthi Dilruwa , Disanayake , oDoc Worldwide

මන්ති දිල්රුවා දිසානායක

කථන හා භාෂා චිකිත්සක

oDoc Worldwide

Himali , Atapattu , oDoc Worldwide

හිමාලි අතපත්තු

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Dhanajit , Jayasuriya , Lanka Hospitals, oDoc Worldwide

ධනජිත් ජයසූරිය

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

Lanka Hospitals, oDoc Worldwide

Hiran , Amarasekera ,

හිරාන් අමරසේකර

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

Ashan , Abeyewardene , oDoc Worldwide, Healthylife Clinic, Nawaloka Hospital, Asiri Central Hospital, Durdans Hospital, Hemas Hospital

අශාන් අබේගුණවර්ධන

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Healthylife Clinic, Nawaloka Hospital, Asiri Central Hospital, Durdans Hospital, Hemas Hospital

Harshini , Meegaswatte , Hemas Hospital , oDoc Worldwide, Durdans Hospital, NineWells Care, Nawaloka Hospital, Wtc Wellness Studio, Lanka Hospitals

හර්ෂිණි මීගස්වත්ත

ආහර පාලන හා පෝෂණවේදි

Hemas Hospital , oDoc Worldwide, Durdans Hospital, NineWells Care, Nawaloka Hospital, Wtc Wellness Studio, Lanka Hospitals

Ananda , Lamahewage , NineWells Care, Hemas Hospital , Nawaloka Hospital, Santa Dora Hospital , Asiri Central Hospital, Asiri Surgical Hospital – , Durdans Hospital, Lanka Hospitals, Teaching Hospital - Nfth, oDoc Worldwide

ආනන්ද ලමාහේවගේ

ළමා ශල්‍ය වෛද්‍ය

NineWells Care, Hemas Hospital , Nawaloka Hospital, Santa Dora Hospital , Asiri Central Hospital, Asiri Surgical Hospital – , Durdans Hospital, Lanka Hospitals, Teaching Hospital - Nfth, oDoc Worldwide

Milton , Mathushan , oDoc Worldwide

මිල්ටන් මධුශාන්

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Janaka , Pushpakumara ,

ජානක පුශ්පකුමාර

වෛද්‍ය

Duleeka Hemamalie , Dayarathna , oDoc Worldwide

දුලීකා හේමමාලි දයාරත්න

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Premini , Rajendiran , Royal Hospital (pvt) Ltd, Royal Co-operative Hospital , Medi Clinic (Pvt) Ltd, oDoc Wordwide

ප්‍රේමිනී රාජේන්ද්‍රන්

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Royal Hospital (pvt) Ltd, Royal Co-operative Hospital , Medi Clinic (Pvt) Ltd, oDoc Wordwide

Kanchana , Mallawaarachchi ,

කංචන මල්ලවආරච්චි

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

D.H. , Liyanage ,

D. H. ලියනගේ

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Sudesh , Rupasinghe , oDoc Wordwide

සුදේශ් රූපසිංහ

වෛද්‍ය

oDoc Wordwide

Niluka , Amarathunga , oDoc Worldwide

නිලූකා අමරතුංග

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide

Janaka , Amarasinghe ,

ජානක අමරසිංහ

වෛද්‍ය

B. J. C. , Perera ,

B. J. C. පෙරේරා

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Mahen , Boralessa ,

මහේන් බොරලැස්ස

වෛද්‍ය

Rayees , Musthafa , Delmon Hospital, oDoc Worldwide, The Harley Street Clinic

රයීස් මුස්තාෆා

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Delmon Hospital, oDoc Worldwide, The Harley Street Clinic

Nisal , Fernando ,

නිසල් ප්‍රනාන්දු

වෛද්‍ය

Thilina , Liyanage ,

තිළිණ ලියනගේ

වෛද්‍ය

Yasas , Abeywickrema ,

යසස් අබේවික්‍රම

වෛද්‍ය

Sumedha , Samankantha ,

සුමේධ සමන්කාන්ත

ශ්වසනය පිළිබඳ වෛද්‍ය

Lakshman , Obeysekara ,

ලක්ෂ්මන් ඔබේසේකර

පිළිකා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Mylashan , Mylvaganam ,

මයිලශාන් මයිල්වාගනම්

වෛද්‍ය

Ahamed , Fouzan ,

අහමඩ් ෆවුසාන්

දන්ත වෛද්‍ය

Sathis , Wijemanne ,

සතිස් විජේමාන්න

ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍ය

Raveen , Hanwella ,

රවීන් හංවැල්ල

මනෝ චිකිත්සක

Sumudu , Medawela , oDoc Worldwide, Asiri Hospitals, Smile care Dental Clinic

සුමුදු මැදවල

දන්ත වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Asiri Hospitals, Smile care Dental Clinic

Sigrid , De Silva ,

සිග්‍රිඩ් ද සිල්වා

ආහාර පාලනය පිළිබඳ වෛද්‍ය

Ravindra , Welivita ,

රවීන්ද්‍ර වැලිවිට

වෛද්‍ය

Nizar , Rahman ,

නිසාර් රහමාන්

වෛද්‍ය

Haroon , Thowfeek ,

හරූන් තවුෆීක්

වෛද්‍ය

Sisira , Siribaddana ,

සිසිර සිරිබැද්දන

චිකිත්සක

Bhishmaan , Thevarajah ,

භීෂ්මාන් දේවරාජා

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Abdul Gafoor , Fahmy ,

අබ්දුල් ගෆූර් ෆාමි

වෛද්‍ය

Chathurarya , Siriwardena ,

චතුරාර්ය සිරිවර්ධන

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Naseem , Muhammed Hussain ,

නසීම් මුහම්මද් හුසේන්

වෛද්‍ය

Nilupul , Handapangoda , United Nations L2 hospital (UNMISS), Army Hospital, Colombo

නිලුපුල් හඳපාන්ගොඩ

වෛද්‍ය

United Nations L2 hospital (UNMISS), Army Hospital, Colombo

Chrishan , Vethanayagam ,

ක්‍රිශාන් වේදනායගම්

වෛද්‍ය

Prabhath , Wickramasinghe ,

ප්‍රභාත් වික්‍රමසිංහ

වෛද්‍ය

Sagarie , De Silva ,

සාගරි ද සිල්වා

වෛද්‍ය

Thushara , Priyawansha ,

තුශාර ප්‍රියවංශ

ජාන පිළිබඳ සායනික වෛද්‍ය

Priyanthi , Molligoda ,

ප්‍රියන්ති මොල්ලිගොඩ

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Nishantha , Pathirana ,

නිශාන්ත පතිරණ

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

A.C. Mohamed , Faleel ,

A. C. මොහොමඩ් ෆලීල්

වෛද්‍ය

Lahiru , Prabodha ,

Lahiru Prabodha

ජාන පිළිබඳ සායනික වෛද්‍ය

Gunatheepan , Jeyarajah ,

Gunatheepan Jeyarajah

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Lalith , Halambarachchige ,

Lalith Halambarachchige

වෛද්‍ය

P. N. B. , Wijekoon ,

P. N. B. Wijekoon

ශ්වසනය පිළිබඳ වෛද්‍ය

Jazeem , Abdullah ,

Jazeem Abdullah

වෛද්‍ය

Sandaruwan , Liyanage ,

Sandaruwan Liyanage

වෛද්‍ය

Prasad , Srirajitha ,

Prasad Srirajitha

වෛද්‍ය

Wasantha , Wijenayake ,

Wasantha Wijenayake

ශල්‍ය වෛද්‍ය

K. A. M , Ariyaratne ,

K. A. M Ariyaratne

Venereologist

Nanda , Pushpakumara ,

Nanda Pushpakumara

වෛද්‍ය

Ravimal , Galappaththi ,

රවිමාල් ගලප්පත්ති

මනෝ චිකිත්සක

Priyanthika , De Alwis ,

ප්‍රියන්තිකා ද අල්විස්

වෛද්‍ය

Muthuramalingam , Ramasubbu ,

මුතුරාමලිංගම් රාමසුබ්බු

වෛද්‍ය

Rasheeda , Asgerally , Healthy Life Clinic

රෂීඩා ඇස්ගරලි

වෛද්‍ය

Healthy Life Clinic

Roshan , Jayasuriya ,

රොශාන් ජයසූරිය

ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව පිළිබඳ වෛද්‍ය

Thilina , Maduranga ,

තිළිණ මදුරංග

වෛද්‍ය

Akalanka , Dodamgoda ,

අකලංක දොඩම්ගොඩ

වෛද්‍ය

Sampath , Kariyawasam ,

සම්පත් කාරියවසම්

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Upali , Piyarathna ,

උපාලි පියරත්න

වෛද්‍ය

Nihal , Peeris ,

නිහාල් පීරිස්

වෛද්‍ය

Nizrin , Haseen ,

නිස්‍රින් හසීන්

වෛද්‍ය

Sampath , Nanayakkara ,

සම්පත් නානායක්කාර

වෛද්‍ය

Azam , Sheriffdeen ,

අසාම් ශෙරිෆ්ඩීන්

වෛද්‍ය

Padmalal , Pathirage ,

පද්මලාල් පතිරගේ

ක්‍රීඩා වෛද්‍ය

Anuruddha , Dissanayake ,

අනුරුද්ධ දිසානායක

මනෝ චිකිත්සක

Laknath , Welagedara ,

ලක්නාත් වෙලගෙදර

චිකිත්සක

Mohamed Nalir , Munlir ,

මොහොමඩ් නලීර් මුන්ලීර්

වෛද්‍ය

Shanika , Kumarasiri ,

ශානිකා කුමාරසිරි

වෛද්‍ය

Upendra , Wariyapola ,

උපේන්ද්‍ර වාරියපොල

වෛද්‍ය

Dhananjaya , Bulathwatta ,

ධනංජය බුලත්වත්ත

වෛද්‍ය

Chamath , Fernando ,

චමත් ප්‍රනාන්දු

පවුලේ වෛද්‍ය

Ravi , Dissanayake ,

රවී දිසානායක

චිකිත්සක

Jayajeewa , Sugathapala , Ideal Channel

ජයජීව සුගතපාල

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Ideal Channel

Pradeep Chandana , Gunarathne , Nawinna Medicare Hospital

ප්‍රදීප් චන්දන ගුණරත්න

වෘත්තීය චිකිත්සක

Nawinna Medicare Hospital

Akhila , Wimalasundera ,

අඛිල විමලසුරේන්ද්‍ර

වෛද්‍ය

Prabath , Jayathissa ,

ප්‍රභාත් ජයතිස්ස

වෛද්‍ය

Dinesh , Perera ,

දිනේශ් පෙරේරා

වෛද්‍ය

Nishantha , Nelumdeniya ,

නිශාන්ත නෙලුම්දෙණිය

වෛද්‍ය

Priyani , Pethiyagoda ,

ප්‍රියානි පෙතියගොඩ

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Tina , Solomons , Asiri Surgical Hospital, Ninewells Hospital, Durdans Hospital

ටීනා සොලමන්ස්

සායනික මනෝවෛද්‍ය

Asiri Surgical Hospital, Ninewells Hospital, Durdans Hospital

Chamara , Ratnayake ,

චාමර රත්නායක

හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Kiran , D V ,

කිරන් D V

වෛද්‍ය

Roshan , Sampath ,

රොශාන් සම්පත්

වෛද්‍ය

Iranga , Madushan ,

ඉරංග මදුශාන්

වෛද්‍ය

Janaarthanan , Jeyakumar ,

ජනාර්තනන් ජෙයකුමාර්

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

Nihila , Sivapalasingam ,

නිහිල සිවපාලසිංහම්

වෛද්‍ය

Shalinie , Nanayakkara ,

ශාලිනි නානායක්කාර

වෛද්‍ය

Ajay , Jeyaseelan ,

Ajay Jeyaseelan

පවුලේ වෛද්‍ය

Eash , Kathiresan ,

Eash Kathiresan

වෛද්‍ය

Hana , Niyaz ,

Hana Niyaz

ආහාර පාලනය පිළිබඳ වෛද්‍ය

Chandrika , Rajapakshe ,

Chandrika Rajapakshe

Ayurvedic Physician

Rathish , Devarajan ,

Rathish Devarajan

වෛද්‍ය

Priyantha , Vithanage ,

Priyantha Vithanage

වෛද්‍ය

A. P. M. , Fahir ,

A. P. M. Fahir

වෛද්‍ය

Anagi , Gunasekara ,

Anagi Gunasekara

සායනික මනෝවෛද්‍ය

Dulangi , Dahanayake ,

Dulangi Dahanayake

Child And Adolescent Psychiatrist

Samanthi , Paranavithane ,

Samanthi Paranavithane

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Nayani , Madarasingha ,

නයනි මදාරසිංහ

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Vishwa , Jayasinghe ,

විශ්ව ජයසිංහ

වෛද්‍ය

Saman , Gamage ,

සමන් ගමගේ

චිකිත්සක

Chamari Kanchana , Perera ,

චමරි කාංචනා පෙරේරා

වෛද්‍ය

Mihiri , Tantirimudalige ,

මිහිරි තන්ත්‍රිමුදලිගේ

වෛද්‍ය

Mohamed Firnaz , Buhary ,

මොහොමඩ් ෆිර්නාස් බුහාරි

වෛද්‍ය

Firnaz , Badurdeen ,

ෆිර්නාස් බදුර්දීන්

වෛද්‍ය

Uditha , Dassanayake ,

උදිත දිසානායක

ආමාශ රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Krishnamoorthy , Chandrasekher ,

ක්‍රිෂ්ණමූර්ති චන්ද්‍රසේකර්

වෛද්‍ය

Niroshan , Seneviratne ,

නිරෝශන් සෙනෙවිරත්න

මෞත්‍රික රෝග චිකිත්සක

Gihan , Jayasingha , Medicare Meegoda Medical Center, National Hospital of Sri Lanka, oDoc Worldwide

ගිහාන් ජයසිංහ

වෛද්‍ය

Medicare Meegoda Medical Center, National Hospital of Sri Lanka, oDoc Worldwide

G.N.B. , Walgampaya ,

G. N. B. වල්ගම්පාය

පවුලේ වෛද්‍ය

Amila , Siriwardana ,

අමිල සිරිවර්ධන

ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍ය

Aruni , Abeysinghe ,

අරුණි අබේසිංහ

මනෝ චිකිත්සක

Dumithra , Kahangamage ,

දුමිත්‍ර කහනගමගේ

වෛද්‍ය

Vipula , Wijesiri ,

විපුල විජේසිරි

මනෝ චිකිත්සක

Kushan , De Zoysa ,

කුශාන් ද සොයිසා

වෛද්‍ය

Lalindra , Dias ,

ලලීන්ද්‍ර ඩයස්

චිකිත්සක

Pamila , Adikari ,

පමිල අධිකාරි

වෛද්‍ය

Sajeewana , Amarasinghe ,

සජීවන අමරසිංහ

මනෝ චිකිත්සක

Nilani , Kaluarachi ,

නිලානි කලුආරච්චි

පවුලේ වෛද්‍ය

Sachintha , Wijesiriwardana ,

සචින්ත විජේසිරිවර්ධන

වෛද්‍ය

Athula , Liyanapathirana ,

අතුල ලියනපතිරණ

වෛද්‍ය

Azyan , Shafeek ,

අස්යාන් ශෆීක්

පවුලේ වෛද්‍ය

Chaturangi , Colombathanthri ,

චතුරංගි කොළඹතන්ත්‍රී

වෛද්‍ය

Venura , Palihawadana ,

වෙනුර පලිහවඩන

මනෝ චිකිත්සක

Udaya , de Silva ,

උදය ද සිල්වා

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Kothalawalage Jayanath , Rohitha lankeswara ,

කොතලාවලගේ ජයනාත් රෝහිත ලංකේශ්වර

වෛද්‍ය

Deshan , Kotugodella ,

දේශාන් කොටුගොඩැල්ල

වෛද්‍ය

Dimuthu , Liyanage ,

දිමුතු ලියනගේ

වෛද්‍ය

Lasantha , Wijesekara ,

ලසන්ත විජේසේකර

Counsellor

Dilini , Nakkawita ,

දිලිනි නාක්කවිට

ක්ෂුද්‍ර ජීව විද්‍යාව පිළිබඳ වෛද්‍ය

Gadambanathan , Thanabalasingam ,

ගඩම්බනාදන් ධනබාලසිංහම්

මනෝ චිකිත්සක

Thusitha , Jayathillake ,

තුසිත ජයතිලක

වෛද්‍ය

Dakshitha , Wickramasinghe ,

දක්ෂිත වික්‍රමසිංහ

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Eranga , Wijewickrama ,

එරංග විජේවික්‍රම

වකුගඩු පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Shiraz , Razick ,

ශිරාස් රසීක්

වෛද්‍ය

Kalpa , Suranjith ,

කල්ප සුරංජිත්

වෛද්‍ය

Chameera , Bandara ,

චමීර බණ්ඩාර

අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍ය

Deepthi , Samarage ,

දීප්ති සමරගේ

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Mohamed Ismail , Mohamed Ilham ,

මොහොමඩ් ඉස්මයිල් මොහොමඩ් ඉල්හාම්

වෛද්‍ය

Upul Sanjeewa , Paranavithana ,

උපුල් සංජීව පරණවිතාන

වෛද්‍ය

Mafaz , Nasir ,

මෆාස් නසීර්

වෛද්‍ය

Vamathevan , Perinparooban ,

වාමදේවන් පෙරින්පරූබන්

වෛද්‍ය

S.H. Mohamed , Yaseer ,

S. H. මොහොමඩ් යසීර්

වෛද්‍ය

M.I.M , Lareef ,

M. I. M. ලරීෆ්

වෛද්‍ය

Sugath , Pathiraja ,

සුගත් පතිරාජ

වෛද්‍ය

V.T.S.K. , Siriwardana ,

V. T. S. K. සිරිවර්ධන

වෛද්‍ය

Lal , Ekanayake ,

ලාල් ඒකනායක

වෛද්‍ය

Fahd Yusuf , Kariapper , Align Dental Care

ෆාහඩ් යූසුෆ් කරියප්පර්

දන්ත වෛද්‍ය

දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය

R.D. , Yapa ,

R. D. යාපා

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Lushan , Hettiarachchige ,

ලුශාන් හෙට්ටිආරච්චිගේ

අධිකරණ මනෝ චිකිත්සක

Gayan , Samarasinghe , Isiri Medical Center

ගයාන් සමරසිංහ

වෛද්‍ය

Isiri Medical Center

Upul , Narandeniya ,

උපුල් නාරංදෙනිය

වෛද්‍ය

P.L. , Gunasekara ,

P. L. ගුණසේකර

වෛද්‍ය

Walallawita Koralege Sampath , Ruwan Kumara ,

වලල්ලාවිටි කෝරළගේ සම්පත් රුවන් කුමාර

වෛද්‍ය

M. Ranjan Padmapriya , Mendis ,

M. රන්ජන් පද්මප්‍රිය මෙන්ඩිස්

වෛද්‍ය

Osada , Suraweera ,

ඔසඳ සුරවීර

වෛද්‍ය

Diroshan , Fernando ,

දිරෝශන් ප්‍රනාන්දු

වෛද්‍ය

Mohan Sanjeeva , Dharmasiri ,

මොහාන් සංජීව ධර්මසිරි

වෛද්‍ය

Chamika Madushan , Manawadu ,

Chamika Madushan Manawadu

වෛද්‍ය

Susith Chandima , Athukorala ,

Susith Chandima Athukorala

වෛද්‍ය

Tharindu , Vithanage ,

Tharindu Vithanage

වෛද්‍ය

Maligaspe Koralege Gayathri , Nanayakkara ,

Maligaspe Koralege Gayathri Nanayakkara

වෛද්‍ය

Sayanthan , Balasubramaniam ,

Sayanthan Balasubramaniam

වෛද්‍ය

K. W. Lesli Rohana , Wimaladasa ,

K. W. Lesli Rohana Wimaladasa

වෛද්‍ය

G. M. Vajira Buddhika , Samarakoon ,

G. M. Vajira Buddhika Samarakoon

වෛද්‍ය

Hiranya , Abeysekera ,

Hiranya Abeysekera

Paediatric Ophthalmologist

Surath Geethal , Perera ,

Surath Geethal Perera

ශ්වසනය පිළිබඳ වෛද්‍ය

Irosha Chandimal , Vithanage ,

Irosha Chandimal Vithanage

වෛද්‍ය

Mohamed , Rishard ,

Mohamed Rishard

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

T , Satheesh ,

T Satheesh

වෛද්‍ය

Lasitha , Herath ,

Lasitha Herath

වෛද්‍ය

Arunajith , Amarasingha ,

Arunajith Amarasingha

ප්ලාස්ටික් ශල්‍ය වෛද්‍ය

Thanabalasingam , Suvethanan ,

Thanabalasingam Suvethanan

ශල්‍ය වෛද්‍ය

H.W.T. Dananjaya , Wijayaratne ,

H.W.T. Dananjaya Wijayaratne

වෛද්‍ය

L.R.A. , Shalika ,

L.R.A. Shalika

වෛද්‍ය

Kamal Wasantha Kumara , Seneviratne ,

Kamal Wasantha Kumara Seneviratne

වෛද්‍ය

J.M.D.S.G. , Jayasekara ,

J.M.D.S.G. Jayasekara

දන්ත වෛද්‍ය

K.P. Chamila , Dalpatadu ,

K.P. Chamila Dalpatadu

චිකිත්සක

Janaka Prabhath , Abeysinghe ,

Janaka Prabhath Abeysinghe

වෛද්‍ය

Nimantha , Priyalath ,

Nimantha Priyalath

වෛද්‍ය

G. Kamila Indrajee , De Silva ,

G. Kamila Indrajee De Silva

වෛද්‍ය

Damitha , Piyadigama ,

Damitha Piyadigama

වෛද්‍ය

D.G. , Gunasinghe ,

D.G. Gunasinghe

වෛද්‍ය

Thushani , Kuruppu ,

Thushani Kuruppu

වෛද්‍ය

N.N.W.M. Ruvinda , Abeyrathna ,

N.N.W.M. Ruvinda Abeyrathna

වෛද්‍ය

Gemunu , Hewawitharana ,

Gemunu Hewawitharana

ළමා ස්නායු පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Jayasinghe Arachchige Don Buddhi Chintana , Alwis ,

Jayasinghe Arachchige Don Buddhi Chintana Alwis

වෛද්‍ය

P.R.S. , Senanayake ,

P.R.S. Senanayake

වෛද්‍ය

Shobhavie , Kohombange ,

Shobhavie Kohombange

වෛද්‍ය

Pradeepa , Punchihewa ,

ප්‍රදීපා පුංචිහේවා

වෛද්‍ය

Malik Casal , Samarasinghe ,

මලික් කාසල් සමරසිංහ

ළමා ශල්‍ය වෛද්‍ය

Shalini , Wickremesooriya ,

ශාලිනි වික්‍රමසූරිය

කථන හා භාෂා චිකිත්සක

Wiliam Lahiru Sampath , Abeynanda ,

විලියම් ළහිරු සම්පත් අබේනන්ද

වෛද්‍ය

Devanand , Jha ,

දේවානන්ද ජා

උගුර කන නාසය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Jayantha , Wijeratne , oDoc Worldwide, Kothalawala Defense University Hospital

ජයන්ත විජේරත්න

වෛද්‍ය

oDoc Worldwide, Kothalawala Defense University Hospital

Wastu , Maithripala ,

වස්තු මෛත්‍රීපාල

වෛද්‍ය

Dumind , Niwunhella ,

දුමින්ද නිවුන්හැල්ල

වෛද්‍ය

Rohan , Sirisena ,

රොහාන් සිරිසේන

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Chaminda , Mathota , Browns Hospital, Nawaloka Hospital, Lanka HHospital, Ninewells Hospital

චමින්ද මාතොට

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Browns Hospital, Nawaloka Hospital, Lanka HHospital, Ninewells Hospital

Yohan , Koralege ,

යොහාන් කෝරළගේ

ස්නායු ශල්‍ය වෛද්‍ය

Dushan , Fernando ,

දුශාන් ප්‍රනාන්දු

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Rohana , Vidanage ,

රෝහණ විදානගේ

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Rasika Manori , Jayasinghe ,

රසික මනෝරි ජයසිංහ

දන්ත ප්‍රතිෂ්ඨාපන

Hemantha , Sudasinghe ,

හේමාන්ත සුදසිංහ

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Sujeevani , Kurukulasuriya ,

සුජීවානි කුරුකුලසූරිය

රක්තවේද හා පුනරුත්ථාපන වෛද්‍ය

Buddhika Saman , Kumara ,

බුද්ධික සමන් කුමාර

වෛද්‍ය

Nilanthi , Talagala Kossinna ,

නිලන්ති තලගල කොස්ඉන්න

දන්ත වෛද්‍ය

Sampath , Jayathilaka ,

සම්පත් ජයතිලක

දන්ත වෛද්‍ය

Kumari , Liyanage ,

කුමාරි ලියනගේ

දන්ත වෛද්‍ය

Nadisha , Ratnasekera ,

නදීශා රත්නසේකර

දන්ත වෛද්‍ය

Mahinda , Mallawatantri ,

මහින්ද මල්ලවතන්‍ත්‍රි

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Janakan , Sivalingam ,

ජනකන් සිවලිංගම්

වෛද්‍ය

Jayanthimala , Jayawardena ,

ජයන්තිමාලා ජයවර්ධන

හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Nishan James , Fernando ,

නිශාන් ජේම්ස් ප්‍රනාන්දු

වෛද්‍ය

Amal , Thilakarathne , Teaching Hospital Kurunegala

අමල් තිලකරත්න

රක්තවේද හා පුනරුත්ථාපන වෛද්‍ය

Teaching Hospital Kurunegala

Chandrasekara , Alwishewa , Durdans Hospital Colombo 3 :-     9.30 am daily (prior booking necessary), Nawaloka Premier Center - Col. 7:-   2 pm daily (prior booking necessary), Lanka Hospital - Colombo :- 5 :-    9 Am daily & 7pm daily (prior booking necessary), Nawaloka Hospital - Colombo 2 :-   10.30 am daily including holidays

චන්ද්‍රසේකර අල්විස්හේවා

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Durdans Hospital Colombo 3 :- 9.30 am daily (prior booking necessary), Nawaloka Premier Center - Col. 7:- 2 pm daily (prior booking necessary), Lanka Hospital - Colombo :- 5 :- 9 Am daily & 7pm daily (prior booking necessary), Nawaloka Hospital - Colombo 2 :- 10.30 am daily including holidays

Chandra Jayanthi , De Silva ,

චන්ද්‍රා ජයන්ති ද සිල්වා

දන්ත වෛද්‍ය

Haris , Mohamed ,

හරීස් මොහොමඩ්

වෛද්‍ය

Anuradha , Ellepola ,

අනුරාධ ඇල්ලපොල

මනෝ චිකිත්සක

Sudesh , Senarath Paranayapa ,

සුදේශ් සෙනරත් පරණපාය

වෛද්‍ය

Amjad , Kariapper ,

අම්ජාඩ් කරියප්පර්

වෛද්‍ය

Kavindi , Karunanayake ,

කාවින්දි කරුණානායක

දන්ත චිකිත්සක

Abilashini , Manoharan ,

අබිලාශිනි මනෝහරන්

දන්ත වෛද්‍ය

Amodini , Rajakaruna ,

අමෝදිනි රාජකරුණා

දන්ත වෛද්‍ය

Prem .L . , Durairajah ,

ප්‍රේම් L. දුරෙයිරාජා

වෛද්‍ය

Mahmoud , Abdalla ,

මහමූද් අබ්දුල්ලා

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Damayanthi , Bandara ,

දමයන්ති බණ්ඩාර

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Buddhima , Samaraweera ,

බුද්ධිමා සමරවීර

කථන හා භාෂා චිකිත්සක

Buddhi , Prabhashwara ,

බුද්ධි ප්‍රභාශ්වර

වෛද්‍ය

Udena , Attygalle ,

උදේන ආටිගල

Child And Adolescent Psychiatrist

Indika , Karunamuni ,

ඉන්දික කරුණාමුනි

වෛද්‍ය

Kaushalya , Buddhima ,

කෞශල්‍යා බුද්ධිමා

කථන හා භාෂා චිකිත්සක

J C Buddhi , Munaweerage ,

J C බුද්ධි මුණවීරගේ

වෛද්‍ය

Pradeep , Jayashantha ,

ප්‍රදීප් ජයශාන්ත

දන්ත වෛද්‍ය

Menaka , Thilakarathna ,

මේනක තිලකරත්න

වෛද්‍ය

Ayesh , Darshanapriya ,

අයේශ් දර්ශනප්‍රිය

දන්ත වෛද්‍ය

Nilmini , Jayaweera ,

නිල්මිණි ජයවීර

වෛද්‍ය

Sirimevan , Samarakoon ,

සිරිමෙවන් සමරකෝන්

දන්ත ප්‍රතිෂ්ඨාපන

Mohamed Muzammil , Al-Ameen Rizath ,

මොහොමඩ් මුසම්මිල් අල් අමීන් රිසාත්

වෛද්‍ය

Nishanka , Weerasuriya ,

නිශංක වීරසූරිය

වෛද්‍ය

Chandana , Galappaththi , Nawaloka Premier Wellness Center, MediNeeds Family Health Clinic

චන්දන ගලප්පත්ති

පවුලේ වෛද්‍ය

Nawaloka Premier Wellness Center, MediNeeds Family Health Clinic

Jaideep , Gaver ,

ජෙයිදීප් ගාවර්

විකලාංග රෝග පිළිබඳ වෛද්‍ය

Isuru , De Silva ,

ඉසුරු ද සිල්වා

වෛද්‍ය

Pushpa , Karunasekara ,

පුශ්පා කරුණාසේකර

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Isuri , Balasuriya ,

Isuri Balasuriya

වෛද්‍ය

Sivanandaraja , Sivasubramaniam , Asiri Hospital

සිවනන්දරාජා සිවසුබ්‍රමනියම්

වෛද්‍ය

Asiri Hospital

Gihan , Peiris ,

ගිහාන් පීරිස්

වෛද්‍ය

Nuwan , Kularathne ,

නුවන් කුලරත්න

වෛද්‍ය

Sarangi , Jayasena ,

සරංගි ජයසේන

වෛද්‍ය

Damani , Jayasinghe ,

දමනි ජයසිංහ

මනෝ චිකිත්සක

Akram , Drahaman ,

අක්‍රම් ධ්‍රහමාන්

උගුර කන නාසය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Sampath , Withanawasam , Nawaloka Hospital, Colombo 10, Asiri Surgical Hospital, Col 05, CDEM Hospital , Colombo 10, Hemas Hospital, Thalawathugoda, Asiri Cenral Hospital,Colombo 10

සම්පත් විදානවසම්

හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Nawaloka Hospital, Colombo 10, Asiri Surgical Hospital, Col 05, CDEM Hospital , Colombo 10, Hemas Hospital, Thalawathugoda, Asiri Cenral Hospital,Colombo 10

Roshan , Paranamana ,

රොශාන් පරණමාන

හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Hasaranga , Samaranayake ,

හසරංග සමරනායක

වෛද්‍ය

Sajith , Sandamal ,

සජිත් සඳමාල්

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Nishantha , Gunasekera ,

නිශාන්ත ගුණසේකර

ස්නායු ශල්‍ය වෛද්‍ය

Upul , Dissanayake ,

උපුල් දිසානායක

අභ්‍යන්තර වෛද්‍ය

Muzni , Mubarak ,

මුස්නි මුබාරක්

වෛද්‍ය

Rajendran , Parimalendran ,

රාජේන්ද්‍රන් පරිමාලේන්ද්‍රන්

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Waruni , Thotagamuwage ,

වරුණි තොටගමුවගේ

දන්ත වෛද්‍ය

Dilshan , Fernando ,

ඩිල්ශාන් ප්‍රනාන්දු

වෛද්‍ය

Asanka , Ratnayake ,

අසංක රත්නායක

චිකිත්සක

Waruna , Patirana ,

වරුණ පතිරණ

චිකිත්සක

Gurusamy , Sujaharan ,

ගුරුසාමි සුජාහරන්

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Ajith , Malalasekera ,

අජිත් මලලසේකර

මෞත්‍රික ශල්‍ය වෛද්‍ය

Gita , Fernando ,

ගීතා ප්‍රනාන්දු

චිකිත්සක

Hiranthini , De Silva ,

Hiranthini De Silva

පවුලේ වෛද්‍ය

Kumar , Ahangama ,

කුමාර් අහංගම

වෛද්‍ය

Ratshaayini , Anojan ,

රාට්ශායිනී අනෝජන්

වෛද්‍ය

Nireka , Balasubramaniam ,

නිරේකා බාලසුභ්‍රමනියම්

කථන භාෂා ව්‍යාධිවේදී හා ශ්‍රවණ විද්‍යාවේදි

Nuwan , Jayamanne ,

නුවන් ජයමාන්න

වෛද්‍ය

Amali , Dalpatadu ,

අමාලි දල්පදාදු

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Indu Asanka , Jayawardane ,

ඉන්දු අසංක ජයවර්ධන

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Bernard , Tirimanne ,

බර්නාඩ් තිරිමාන්න

දන්ත වෛද්‍ය

Randima , Nanayakkara ,

රන්දිම නානායක්කාර

පිළිකා සම්බන්ධ ශල්‍ය වෛද්‍ය

Tharaka , Premarathne ,

තාරක ප්‍රේමරත්න

වෛද්‍ය

Jithangi , Wanigasinghe ,

ජිතාංගි වනිගසිංහ

ළමා ස්නායු පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Harshad , Surana ,

හර්ෂාඩ් සුරණ

හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

G G M , Lakmal ,

G G M ලක්මාල්

වෛද්‍ය

Akash , Surana ,

ආකාශ් සුරණ

ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය

Thasmeeha , Marliya , Colombo diet clinic, Balasooriya Hospital, and Sithas Health Care

තස්මීහා මර්ලියා

ආහාර පාලනය පිළිබඳ වෛද්‍ය

Colombo diet clinic, Balasooriya Hospital, and Sithas Health Care

Suhashini , Ratnatunga ,

සුහාශිනි රත්නතුංග

මනෝ චිකිත්සක

Gulam Mohamed , Mohamed Nazeer ,

ගුලාම් මොහොමඩ් මොහොමඩ් නසීර්

වෛද්‍ය

Pradeep , Kandegedara ,

ප්‍රදීප් කන්දෙගෙදර

වෛද්‍ය

Sumith , Gunawardane ,

සුමිත් ගුණවර්ධන

දන්ත වෛද්‍ය

Duleen , Haputhanthiri ,

දුලීන් හපුතන්ත්‍රී

වෛද්‍ය

Amila , Gunesekera ,

අමිල ගුණසේකර

වෛද්‍ය

Udaya , Nelumdeniya ,

උදය නෙලුම්දෙණිය

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Senarath , Dharmadasa ,

සෙනරත් ධර්මදාස

වෛද්‍ය

Ranjala , Weerasinghe ,

රනජලා වීරසිංහ

වෛද්‍ය

Thevarajah , Gobinath ,

දේවරාජා ගෝපිනාත්

වෛද්‍ය

Sadhani , Mendis ,

සාධනී මෙන්ඩිස්

සායනික මනෝවෛද්‍ය

Hiranthe , Pathirathne ,

හිරන්ත පතිරත්න

ශ්වසනය පිළිබඳ වෛද්‍ය

Buddhika , Dassanayake ,

බුද්ධික දසනායක

මුඛය හා හකු සම්බන්ධ ශල්‍ය වෛද්‍ය

Buddhika , Gunawardana ,

බුද්ධික ගුණවර්ධන

වෛද්‍ය

Ahmed Azim , Abdul Shakoor ,

අහමඩ් අසීම් අබ්දුල් ශකූර්

විකලාංග ශල්‍ය වෛද්‍ය

Nalaka , Kulathunge ,

නාලක කුලතුංග

වෛද්‍ය

Riaz , Mowjood ,

රියාස් මවුජූඩ්

ශ්වසනය පිළිබඳ වෛද්‍ය

Kerthika , Ragupathy ,

කීර්තිකා රගුපති

දන්ත වෛද්‍ය

Bou , Heng ,

බෝ හෙන්ග්

දියවැඩියා හා අන්තරාසර්ග වෛද්‍ය

Veasna , Khom ,

වීස්නා ඛෝම්

වෛද්‍ය

Damayanthie , Fernando ,

දමයන්ති ප්‍රනාන්දු

Ayurvedic Physician

Damith , Weerakkodi ,

දමිත් වීරක්කොඩි

භෞත චිකිත්සක

Iranga , Aluthge ,

ඉරංග අලුත්ගේ

භෞත චිකිත්සක

Gayan , Dayaratna ,

ගයාන් දයාරත්න

වෛද්‍ය

Damith , Rodrigo ,

දමිත් රොද්‍රිගෝ

ශ්වසනය පිළිබඳ වෛද්‍ය

M. T. D. , Lakshan ,

M. T. D. ලක්ෂාන්

උගුර කන නාසය සම්බන්ධ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Sham , Weerasinghe ,

ශාම් වීරසිංහ

වෛද්‍ය

Yasira , Doluweera ,

යසිර දොලුවීර

මනෝ චිකිත්සක

Hiroshan , Jayaranga ,

හිරෝෂාන් ජයරංග

පෝෂණවේදි

Sampath , Bandara ,

සම්පත් බණ්ඩාර

වෛද්‍ය

Chamath , Perera ,

චමත් පෙරේරා

වෛද්‍ය

Chaluka , Jayatissa ,

චාලුක ජයතිස්ස

වෛද්‍ය

Vindya , Rajakaruna ,

වින්ද්‍යා රාජකරුණා

වෛද්‍ය

Charith , Pathirana ,

චරිත් පතිරණ

වෛද්‍ය

Romesh , Fernando ,

රොමේෂ් ප්‍රනාන්දු

වෛද්‍ය

Kheng , Phirum ,

ඛෙන්ග් පිරම්

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Nivethika , Sobisan ,

නිවේදිකා සෝබිසාන්

පශුවෛද්‍ය

Anya , Wijesinghe ,

ආන්‍යා විජේසිංහ

පශුවෛද්‍ය

Hasanthi , Rathnadiwakara ,

හසන්ති රත්නදිවාකර

පශුවෛද්‍ය

Chandika , Wickramasingha ,

චන්දික වික්‍රමසිංහ

පශුවෛද්‍ය

Theekshana , Pathirana ,

තීක්ෂණ පතිරණ

වෛද්‍ය

Mevan , De Silva ,

මෙවන් ද සිල්වා

වෛද්‍ය

Mario , Alles ,

මාරියෝ ඇලස්

වෛද්‍ය

Ahila , P. Selvam ,

අහිලා P සෙල්වම්

වෛද්‍ය

Mendis Appu , Prasath ,

මෙන්ඩිස් අප්පු ප්‍රසාද්

වෛද්‍ය

Ziyard , Zarook ,

සියාර්ඩ් සරූක්

වෛද්‍ය

Nisansala , Nagodavithana ,

නිසංසලා නාගොඩවිතාන

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Prasanna , Jayasekara ,

ප්‍රසන්න ජයසේකර

දන්ත වෛද්‍ය

Chamila , Amarasinghe ,

චමිලා අමරසිංහ

දන්ත වෛද්‍ය

Iresh , Jayaweera ,

ඉරේශ් ජයවීර

Venereologist

Zacky , Haniffa ,

සැකී හනීෆා

හෘද රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Rohitha , Gamlath ,

රෝහිත ගම්ලත්

චිකිත්සක

Kuda , Galketiya ,

කුඩා ගල්කැටිය

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Thakshila , Nuwanthi ,

තක්ෂිලා නුවන්ති

කථන හා භාෂා චිකිත්සක

Mohamed Naleem , Abdul kareem ,

මොහොමඩ් නලීම් අබ්දුල් කරීම්

වෛද්‍ය

Prabath , Kasthuriarachchi ,

ප්‍රභාත් කස්තුරිආරච්චි

වෛද්‍ය

Rajeev , Gopalamoorthy ,

රජීව් ගෝපාලමූර්ති

වෛද්‍ය

Waruna , Sampath Bandara ,

වරුණ සම්පත් බණ්ඩාර

වෛද්‍ය

Buddhika , Gurukula ,

බුද්ධික ගුරුකුල

වෛද්‍ය

Yasas , Bodhinayaka ,

යසස් බෝධිනායක

දන්ත වෛද්‍ය

Subramaniyam , Prasath ,

සුබ්‍රමනියම් ප්‍රසාද්

සනාල හා ඉන්ද්‍රියයන් බද්ධ කිරීමේ ශල්‍ය වෛද්‍ය

Malsha , De Silva , Nuwara Eliya

මල්ශා ද සිල්වා

මනෝ චිකිත්සක

Nuwara Eliya

Dulani , Amarasena ,

දුලානි අමරසේන

පවුලේ වෛද්‍ය

Rameeza , Lareef ,

රමීසා ලරීෆ්

ආහාර පාලනය පිළිබඳ වෛද්‍ය

Nimali , Jayasuriya ,

නිමාලි ජයසූරිය

Venereologist

Chamila , Binduhewa ,

චමිලා බිංදුහේවා

පශුවෛද්‍ය

Umasha , Hemachandra ,

උමාෂා හේමචන්ද්‍ර

පශුවෛද්‍ය

Prasanna , Ranasinghe ,

ප්‍රසන්න රණසිංහ

වෛද්‍ය

Rohitha , Fernando ,

රෝහිත ප්‍රනාන්දු

වෛද්‍ය

Mangalika , De Silva ,

මංගලිකා ද සිල්වා

පවුලේ වෛද්‍ය

Isurujith , K Liyanage ,

ඉසුරුජිත් K ලියනගේ

ආමාශ රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

Thushanthy , Prasath ,

තුශාන්ති ප්‍රසාද්

චිකිත්සක

Buddhika , Munasinghe ,

බුද්ධික මුණසිංහ

වෛද්‍ය

Satgurunathan , Kandapillai ,

සත්ගුරුනාදන් කන්දපිල්ලේ

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Sukeerthan , Sounthararasa ,

සුකීර්තන් සෞන්දරරාසා

පශුවෛද්‍ය

Buddhika , Somawardana ,

බුද්ධික සෝමවර්ධන

රක්තවේද හා පිළිකා චිකිත්සක

Saman , Munasinghe Arachchige ,

සමන් මුණසිංහ ආරච්චිගේ

පවුලේ වෛද්‍ය

M A M , Faizal ,

M A M Faizal

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Dinesh , Ranasinghe ,

දිනේශ් රණසිංහ

සායනික රක්තවේද චිකිත්සක

Nalinika , Obeysekere ,

නලිනිකා ඔබේසේකර

පශුවෛද්‍ය

Asantha , Jayawardana ,

අසන්ත ජයවර්ධන

ජාන පිළිබඳ සායනික වෛද්‍ය

Vidumini , Kaluarachchi ,

විදුමිණි කලුආරච්චි

අන්තරාසර්ග චිකිත්සක

Seneth , Gajasinghe ,

සෙනෙත් ගජසිංහ

වෛද්‍ය

Jayantha , Kumarasiri ,

Jayantha Kumarasiri

වෛද්‍ය

Niluka , Paththinige ,

නිලූකා පත්තිනිගේ

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Dulanthi , Senevirathne ,

දුලන්ති සෙනෙවිරත්න

වෛද්‍ය

Ahamed , Razim ,

අහමඩ් රසීම්

වෛද්‍ය

Amitha , Nelumdeniya ,

අමිතා නෙලුම්දෙණිය

චර්ම රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරු

Sabras , Ibrahim ,

සබ්රාස් ඊබ්රාහිම්

වෛද්‍ය

Eranga , Eliyapura ,

එරංගා එළියපුර

පවුලේ වෛද්‍ය

Mohamed Farook , Mohamed Fahim ,

මොහොමඩ් ෆාරුක් මොහොමඩ් ෆාහිම්

වෛද්‍ය

Charitha , Weerasinghe ,

Charitha Weerasinghe

Vascular and Transplant Surgeon

Fathima , Sapra ,

Fathima Sapra

Ayurvedic Physician

Alexandria , de Lima ,

Alexandria de Lima

පශුවෛද්‍ය

Kirubendran , Tharmalingam ,

Kirubendran Tharmalingam

වෛද්‍ය

Sangaralingam , Cheagar ,

Sangaralingam Cheagar

සනාල ශල්‍ය වෛද්‍ය

Minoli , Costa ,

Minoli Costa

වෛද්‍ය

Janith , Galhenage ,

Janith Galhenage

මනෝ චිකිත්සක

Harendra , de Silva ,

Harendra de Silva

ළමා රෝග විශේෂඥ වෛද්‍ය

Pramodh , Chandrasinghe ,

Pramodh Chandrasinghe

ශල්‍ය වෛද්‍ය

Tharanga , Liyanaarachchi ,

Tharanga Liyanaarachchi

ආමාශ රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය

K.N. Shyamalie , Thilakarathne ,

K.N. Shyamalie Thilakarathne

වෛද්‍ය

Maheshaka , Wijayawardena ,

Maheshaka Wijayawardena

Paediatrcian

Madhawa , Perera ,

Madhawa Perera

වෛද්‍ය

View more