சிறப்பு மருத்துவர் ஒருவரை தேட

Premini , Rajendiran , oDoc Wordwide, Medi Clinic (Pvt) Ltd, Royal Co-operative Hospital , Royal Hospital (pvt) Ltd

Dr. Premini Rajendiran

தோல் மருத்துவர்கள்

oDoc Wordwide, Medi Clinic (Pvt) Ltd, Royal Co-operative Hospital , Royal Hospital (pvt) Ltd

Kanchana , Mallawaarachchi , oDoc Worldwide, District General Hospital  - Hambantota

Dr. Kanchana Mallawaarachchi

தோல் மருத்துவர்கள்

oDoc Worldwide, District General Hospital - Hambantota

Deepa Himani , Liyanage , oDoc Worldwide, Base Hospital - Wathupitiwala, Asiri Medical Hospital - Colombo, Kings Hospital - Colombo, Ninewells Hospital -  Colombo, Hemas Hospital -  Thalawathugoda, Asia Hospital - Maharagama, Bandaranayake Hospital - Wathupitiwala, Sirisanda Cooperative Hospital - Nittambuwa, Viveka Hospital - Veyangoda

Dr. Deepa Himani Liyanage

தோல் மருத்துவர்கள்

oDoc Worldwide, Base Hospital - Wathupitiwala, Asiri Medical Hospital - Colombo, Kings Hospital - Colombo, Ninewells Hospital - Colombo, Hemas Hospital - Thalawathugoda, Asia Hospital - Maharagama, Bandaranayake Hospital - Wathupitiwala, Sirisanda Cooperative Hospital - Nittambuwa, Viveka Hospital - Veyangoda

Chathurarya , Siriwardena , oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital, Specialist Skin Centre - Nawala

Dr. Chathurarya Siriwardena

தோல் மருத்துவர்கள்

oDoc Worldwide, Asiri Central Hospital, Specialist Skin Centre - Nawala

Nishantha , Pathirana ,

Dr. Nishantha Pathirana

தோல் மருத்துவர்கள்

Damayanthi , Bandara ,

Dr. Damayanthi Bandara

தோல் மருத்துவர்கள்

Pushpa , Karunasekara ,

Dr. Pushpa Karunasekara

தோல் மருத்துவர்கள்

Satgurunathan , Kandapillai ,

Dr. Satgurunathan Kandapillai

தோல் மருத்துவர்கள்

Amitha , Nelumdeniya ,

Dr. Amitha Nelumdeniya

தோல் மருத்துவர்கள்

மேலும் பார்க்க